Klar til at give tortur-ofre dispensation

Regeringspartierne og Dansk Folkeparti er villige til at bløde den netop indgåede indfødsretsaftale op, så torturofre, der lider af kronisk posttraumatisk stress-symptom (PTSD), atter får mulighed for at få dispensation for aftalens sprogkrav.

Disse mennesker kan på grund af torturens følgevirkninger ikke lære nye sprog. Formanden for Folketingets indfødsretsudvalg, Allan Niebuhr (K), er initiativtager til ændringen. - Det er ikke særligt menneskeligt over for folk, som har lidelsen PTSD. Det kan ikke være rigtigt, at de simpelthen udelukkes fra starten, siger Allan Niebuhr. Indfødsretsaftalen fra december 2005 er blevet kritiseret af oppositionen, menneskerettighedsorganisationer samt lægerne, fordi diagnosen PTSD nu ikke længere er på listen over de psykiske lidelser, der kan berettige til dispensation. Venstres indfødsretsordfører, Britta Schall Holberg, har ikke ønsket at kommentere dispensationsmuligheden, som hun kalder et "meget følsomt emne", før den er drøftet i forligskredsen. Firkantet formulering Men Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Søren Krarup, siger, at han er villig til at kigge på den "noget firkantede formulering" i indfødsretsloven. - Jeg vil godt være med til at ændre det, så det ikke er sådan, at mennesker med PTSD aldrig kan få dispensation. Men der skal helt anderledes solide beviser til end tidligere, før vi går med til en sådan dispensation. Jeg er helt klart skeptisk over de læger, som hidtil har udstedt erklæringerne, siger Krarup. Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT), Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre hilser udmeldingen velkommen. - Det er urimeligt på forhånd at udelukke PTSD som diagnose. Det rammer torturofre med kronisk PTSD, som på grund af indlæringsbesvær har behov for, at der er en dispensationsmulighed for sprogkravet, siger RCT's kommunikationskoordinator Tue Magnussen. Socialdemokraternes indfødsretsordfører, John Dyrby Paulsen, er tilfreds med, at det atter bliver muligt at dispensere for PTSD-ofre. - Socialdemokraterne vil gerne være med til at se på, hvordan vi kan ændre reglerne for dansk indfødsret på dette område, og vi henviser endnu engang til de forslag, der tidligere er kommet fra Rehabiliteringscentret for Torturofre, siger John Dyrby Paulsen. Radikale roser De Radikales udlændingeordfører, Elsebeth Gerner Nielsen, roser Allan Niebuhr for at have erkendt, at han tog fejl. - Det er også endnu et tegn på, at De Konservative er trætte af at blive slæbt rundt i manegen af Dansk Folkeparti. Det var netop en af Det Radikales Venstres hovedanker mod indfødsretsaftalen, at den betyder, at mennesker, som har været udsat for tortur - og ikke kan lære dansk - aldrig kan få indfødsret. Det er urimeligt og umenneskeligt, siger Elsebeth Gerner Nielsen. Ifølge de tidligere regler kunne Indfødsretsudvalget dispensere fra kravet om at kunne dansk, hvis ansøgere for eksempel havde været udsat for tortur og derfor havde svært ved nye sprog. Men i praksis skete det dog sjældent, at udvalget brugte dispensationsmuligheden, fordi et flertal - herunder Socialdemokraterne - mente, at de danske læger legede politikere ved at udskrive for mange lægeerklæringer med en PTSD-vurdering til indvandrere. /ritzau/