Klar til at handle hurtigt

Parat til hurtig reaktion - men nødløsning nødvendig

Der var tæt­pak­ket af util­fred­se for­æld­re fra Klok­ker­holm, da by­rå­det tirs­dag af­ten var sam­let til det or­di­næ­re juni­møde for blandt an­det at for­hol­de sig til in­de­kli­ma­pro­ble­mer­ne på Klok­ker­holm Sko­le. foto: Micha­el Koch

Der var tæt­pak­ket af util­fred­se for­æld­re fra Klok­ker­holm, da by­rå­det tirs­dag af­ten var sam­let til det or­di­næ­re juni­møde for blandt an­det at for­hol­de sig til in­de­kli­ma­pro­ble­mer­ne på Klok­ker­holm Sko­le. foto: Micha­el Koch

KLOKKERHOLM:Dronninglund Byråd kørte sig på det ordinære junimøde tirsdag aften i stilling til en hurtig reaktion i forhold til de aktuelle indeklimaproblemer på Klokkerholm Skole. Samtidig blev det imidlertid også af byrådet fastslået, at der skal iværksættes en forsvarlig nødløsning, indtil problemerne med skimmelsvamp på skolen er elimineret. - Der er tale om sundhedsskadelige forhold på skolen, og derfor bliver vi nødt til at gøre noget, fastslog borgmester Mikael Klitgaard (V), inden byrådet sagde god for, at der i Indenrigsministeriet søges om lov til her og nu at optage et lån på 1,5 mio. kr. til at klare skolekvalerne i Klokkerholm i indeværende år. - Og så må vi bare håbe på et hurtigt svar, bemærkede Mikael Klitgaard, der sammen med kollegerne i byrådet også sagde ja til, at der nu gøres klar til at holde en hurtig licitation, så man fra kommunens side er klar til at gå i gang, når der er penge til at iværksætte arbejdet med at komme skimmelsvampen på Klokkerholm Skole til livs. Håber på et hurtigt ja Mikael Klitgaard udtrykte endvidere håb om, at der fra ministeriets side siges ja til ønsket om at låne til at få udbedret problemerne på Klokkerholm Skole, og denne optimisme forklarede han med, at der i den nye kommuneaftale for 2007 er afsat penge til netop udbedring af landets skoler. - Og så kunne man godt have et håb om, at vi her fik lov til at gå lidt tidligere i gang med dette arbejde, sagde borgmesteren, der dog sammen med byrådet også har sagt, at problemerne på Klokkerholm Skole skal medtages i forbindelse med udarbejdelsen af anlægsbudgettet for den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune i 2007, hvis det ikke lykkes at finde penge til opgaven i år. Skulle den sidstnævnte model blive udgangen på skolesagen, er det dog fortsat byrådets hensigt, at der sættes gang i udbedringsarbejdet i indeværende år - hvorefter regningerne for dette så dog først vil blive betalt i begyndelsen af det nye år. Realistisk mål? Formanden for Socialdemokraternes byrådsgruppe, Peer Thisted, udtrykte dog i dén forbindelse tvivl om, hvorvidt det er realistisk at tro på, at der kommer gang i udbedringsarbejdet allerede i år, men hertil slog både Borgerlistens frontfigur, Bendt Danielsen, og Venstres politiske ordfører, Peter Bandholm, fast, at efteråret 2006 er udstukket som mål for starten på udbedringsarbejdet. - Vi skal handle så hurtigt, som vi kan, sagde Bendt Danielsen, mens Peter Bandholm fulgte op med ordene. - Der skal ikke herske tvivl om, at vi i byrådet vægter sundhed højere end økonomi, og derfor er det her noget, der skal løses. Nødløsning påkrævet Var der derfor i byrådet enighed om, at det gælder om at komme i gang med skimmelsvamp-bekæmpelsen på Klokkerholm Skole, så snart der i det kommunale system er penge til opgaven, så var der også enighed om, at der indtil da er behov for en lokalemæssig nødløsning på skolen. Det betyder, at kommunens direktør for borgerbetjening, Kristian Østergaard, sammen med skolens ledelse skal udarbejde en sådan nødløsning, og her blev det fra flere sider i byrådet påpeget, at der skal være tale om ”en forsvarlig nødløsning”. - Vi er fuldt ud klar over alvoren i den her sag, for det drejer sig jo om sundheden for de mange brugere af Klokkerholm Skole - både personalet og eleverne, forklarede Bendt Danielsen. Forslaget til en ny nødløsning for Klokkerholm Skole ventes i øvrigt at være klar til politisk behandling på det ekstraordinære byrådsmøde, der er indkaldt til på tirsdag.