Trafikulykker

Klar til at ombygge asylcenter

Østhimmerlandsk specialskole-filial i Arden skal hver uge undervise mellem 40 og 50 senhjerneskadede

ARDEN:- Vi får betydelig bedre plads, kortere afstand mellem de to undervisningssteder og et langt bedre lærerflow med mulighed for at undervise i ekspert-teams. Merete Bennov - konstitueret viceforstander for Specialskolen for Voksne, Himmerland - glæder sig på skolens vegne til at indtage det tidligere asylcenter i Arden, hvor ombygningen forventes igang umiddelbart efter byrådsmødet på mandag. Det vil efterlade specialskolen med to mandskabsmæssigt jævnbyrdige afdelinger i Aars og Arden - så viften geografisk stadig bredes både mod Vest- og Østhimmerland, men så afstanden ikke er større, end at en lærer uden nævneværdig brug af tid kan køre de 25 kilometer og lægge en indsats begge steder i løbet af samme undervisningsdag. På ugebasis vil Arden kunne betjene mellem 40 og 50 elever, mens Aars har kapacitet til 90 voksne specialskoleelever. Undervisningslokaler Som det første hold elever tager en fuldtids-ungdomsgruppe på syv-otte udviklingshæmmede de nye undervisningsfaciliteter i brug til april. Gruppen har hidtil haft til huse i små og utidssvarende lokaler i Skibsted, som nedlægges ved samme lejlighed. Undervisningen ventes dog først oppe i fulde omdrejninger efter sommerferien. Den indvendige ombygning af det nedlagte asylcenter i Arden til trekvart million kroner tager kommunen fat på umiddelbart efter byrådsmødet på mandag, hvor de folkevalgte utvivlsomt godkender ombygningen efter indstilling fra økonomiudvalget. Træpavillionen på Blaakildevej på 46 D, som med sine 281 kvadratmeter i en årrække har huset op mod 100 flygtninge og asylsøgere i små værelser - somme tider flere - skal ændres radikalt indvendigt. Stedet indrettes nu med træværksted, musiklokale, edb-lokale og andre mindre undervisningslokaler. Det betyder, at mange skillevægge, men også dørtrin og andre niveauforskellige fjernes. Lofter og vægge får ny beklædning, og den hidtidige elvarme udskiftes med fjernvarme. Senhjerneskadede Specialskolen for Voksne, Himmerland, kommer til at at betjene syv-otte grupper - først og fremmest senhjerneskadede voksne. Typisk fra 40 år og opefter, men i princippet ned til 18 år. Ældste nuværende elev er såmænd 76 år. Som navnet antyder, drejer det sig om mennesker der i voksenalderen har pådraget sig en hjerneskade - typisk efter en blodprop, hjerneblødning eller trafikulykke. Andre lider som følge af svære vilkår i opvækst under følelsesmæssige (emotionelle) vanskeligheder eller problemer med at erkende - kognitive vanskeligheder. Lidelsen kendes også som "tidligt frustrerede". Men også sindslidende, udviklingshæmmede og unge med DAMP kan bevilges undervisning på Specialskolen for Voksne enten i Aars eller Arden med henholdsvis 10 og seks lærere tilknyttet. Nordjyllands Amt har bevidst ønsket to afdelinger i Himmerland med rod i øst og vest. Bedre undervisning I lighed med Skibsted lagde også Aars ud med små vilkår. Siden rykkede hovedafdelingen ind i byens tidligere broderifabrik, og netop fordi specialskolen skal dække fire-fem grupper, spiller langt bedre rammer og kortere afstand en vigtig rolle. Det giver lærerne mulighed for at specialisere sig i ekspert-teams og tilbyde eleverne bedre undervisning. Både sindslidende, men også afasiramte, der jo har mistet talens brug, har gavn af musik, ligesom DAMP-ramte med fordel kan bruge deres hænder i træværkstedet, arbejde praktisk og lære med kroppen, forklarer Merete Bennov. Edb-lokalets computere er indrettet med særlige hjælpemidler såsom meget stor skærm eller special-mus. - Sidder man alene derhjemme, er det vigtigt at kunne kommunikere med omgivelserne via pc. Andre kortvarige kurser á 10 eller 20 timers varighed tager sigte på at hjælpe senhjerneskadede med at betjene teknologiske hjælpemidler, så de eksempelvis kan scanne en tekst, bruge et taleprogram eller lære at forstørre en tekst, uddyber Merete Bennov.