Lokalpolitik

Klar til at tage musikhuspenge

Vesthimmerland håber på at overtage 12 millioner EU-kroner fra Aalborg

VESTHIMMERLAND:Den ny vesthimmerlandske storkommune er måske på vej til at få et musikhus i Aars med 12 millioner EU-kroner i tilskud. - Sagen har endnu ikke været politisk behandlet i Aars, men nu har vi bedt Aars-folkene om hurtigst muligt at skaffe, hvad der er af papirer, så vi andre kan få noget at forholde os til. Men den generelle holdning er, at vi er positive overfor projektet. Sådan lyder det fra borgmesteren i den nye vesthimmerlandske storkommune, Jens Lauritzen (V), efter politikerne i storkommunens økonomiudvalg i går skulle tage stilling til, om de vil arbejde videre med planerne om et vesthimmerlandsk musikhus i Aars, der i givet fald bliver nabo til gymnasiet i byen. En række politikere i Aars Kommune har i flere år haft en drøm om et musikhus til omkring 25 mio. kr. i Aars, men da Aars nu bliver en del af den nye storkommune fra nytår, var sagen sat på dagsordenen i økonomiudvalget i den nye storkommune for at høre, hvad de andre vesthimmerlandske politikere siger. - Umiddelbart lyder det da spændende, og det vil være et stort aktiv for den nye storkommune, hvis opgaven kan løftes økonomisk, siger Jens Lauritzen. Tankerne om et musikhus i Aars er pludselig blevet aktuelle efter at ”Musikkens Hus” i Aalborg er kommet i økonomisk uføre og ikke bliver til noget i sin nuværende form. 12 millioner i spil Det betyder, at der pludselig er næsten 12 mio. kr. EU-kroner i udsigt til Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Sagen er nemlig den, at projektet i Aars er udset til at få de EU-penge, der egentlig skulle have været brugt i Aalborg, hvis projektet her var blevet sat i gang nu. For at få fat i EU-pengene skal Vesthimmerland have sat musikhusarbejdet i gang i løbet af kort tid. Jens Lauritzen forventer, at sagen kan sættes på dagsordenen i sammenlægningsudvalget i Vesthimmerland på enten august- eller september-mødet.