Naturkatastrofer

Klar til bedre stormflodssikring af Løgstør

Samtlige politikere i byrådet gav grønt lys til, at embedsmænd kan arbejde videre med sikring

LØGSTØR:Embedsmændene i Løgstør Kommunes tekniske afdeling har af det samlede byråd fået grønt lys til at arbejde videre med planer for en bedre stormflodssikring af hele Løgstørs nedre bydel. Det skete på et temamøde i rådhussalen i Løgstør på baggrund af stormfloden 8. januar, der satte store dele af Løgstør under vand. Temamødet blev afholdt forud for det ordinære byrådsmøde - og skulle forsøge at udrede de økonomiske konsekvenserne for Løgstør Kommune efter orkanen og stormfloden i januar, der var den værste i byens historie. Der blev målt en vandstand på 2,26 meter over dagligt vande, hvilket er 30 centimeter mere end den hidtil værste stormflod i 1981. Fire-fem mio. kr. Det er beregnet, at de nødvendige reparationer på havnen efter orkanens hærgen ligger et sted mellem fire og fem mio. kr., og på temamødet sagde byrådspolitikere: Gå i gang med reparationerne hurtigt i et forsøg på at blive nogenlunde færdige til den nye sejlersæson. Men udover de store reparationer på havnen, så har embedsmændene på rådhuset også været i gang med at se på, hvad der kan gøres for at sikre byen bedre mod fremtidig stormflod. Et overslag viser, at det vil koste omkring 3,5 mio. kr. Det arbejde har embedsmændene også fået grønt lys til at arbejde videre med. I efteråret blev en 270 meter strækning af Øster Hvanefront indviet. Her er der indbygget stormflodssikring. Det er den stormflodssikring, embedsmændene nu foreslår forlænget til at gælde forbi Kunstnertorvet samt ud mod industrihavnen. Bølgeskærme Idéen er at opsætte såkaldte bølgeskærme ved Kunstnertorvet i et forsøg på at dæmpe de store bølger, der er med til at skabe oversvømmelserne. En anden idé går på at sætte træspuns langs sydsiden af Kanalvej og Havnevej for at spærre af for vandet. Med i en bedre stormflodssikring er udover bølgeskærme og spuns også ændringer på kloakker samt en helt ny stenmole ud for indsejlingen til Frederik den Syvendes Kanal.