EMNER

Klar til byfornyelse i Aabybro

Projektet en halv million kroner dyrere end forventet

AABYBRO:Byfornyelsen på Østergade iAabybro kan fortsættes i foråret med renovering af Østergade på strækningen mellem rundkørslerne på Rolighedsvej og Aaby Sdr. Gade. Økonomiudvalget anbefaler, at projektet sættes i gang, og at entreprenørfirmaet Guldhammer som lavestbydende får overdraget arbejdet. - Med byfornyelsen vil vi få en bedre trafiksikring.I dag er der en lidt kaotisk indkørsel til Aabybro Centret.Desuden skal det forskønne midtbyen og give det en karakter af bymæssig miljø. Østergade er jo i den gamle gennemgående hovedvej gennem byen.Endelig skal vi også til se kloakkerne i området, forklarer borgmester Ole LykkegaardAndersen (V) om baggrunden for byfornyelsen. Det betyder, at linien fra midtbyen med granitkugler og gadelamperne skal føres videre. Desuden skal vejfladen ud for Aabybro Centret og Netto hæves med fliser. Netop indkørslen til centret er stadig i spil. Centerforeningen ønsker nemlig, at indkørslen til centret gøres mere åben og synlig. -Vi har fået udarbejdet en løsning, som vil koste 200.000 kroner.Den har vi ikke taget med, da vi nu skal forhandle en løsning med centerforeningen, siger borgmesteren. Og projektet har i forvejen overskredet de økonomiske rammer. På budget 2006 er der afsat 3,2 millioner kroner, mens den samlede pris eksklusiv kloakdelen koster 3.690.186 kroner. Det betyder, at der er brug for en tillægsbevilling på helt nøjagtigt 490.186 kroner, og det beløb er ikke helt ligegyldigt. Det er nemlig aftalt, at alle tillægsbevillinger på budget 2006 på mere end 500.000 kroner først skal accepteres af Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune, inden de kan frigives.