Klar til golf-udvidelse på Øland

BROVST:Golfklubben på Øland kan nu gå i gang med at udvide banen fra de nuværende ni huller til 18. Med vedtagelsen af lokalplanen og et kommuneplantillæg har byrådet sagt god for udvidelsen. Lokalplanen er dog godkendt på betingelse af, at Direktoratet for FødevareErhverv trækker sin indsigelse tilbage. I følge borgmester Mogens Gade (V) er det utænkelig, at direktoratet ikke trækker sin indsigelse tilbage, men det lykkedes ikke at få en melding fra direktoratet inden byrådsmødet gik i gang. Der kom 12 indsigelser mod lokalplanforslaget, men alle er imødekommet, oplyste borgmesteren på byrådsmødet. - Det er vigtigt, at udvidelsen sker i samklang med lokalbefolkningen, fordi banen fylder meget på Øland, sagde Susanne Hjorth Hansen (S), som sammen med de øvrige i byrådet sagde et stort ja til udvidelsen.