Klar til hurtig behandling af skole-nødråb

Tværkommunalt fokus på problemet allerede inden budgetlægningen for 2006

DRONNINGLUND:Børne- og kulturudvalget er klar til at gøre sit til, at der på tværs af kommunegrænsen mellem Dronninglund og Brønderslev sættes hurtigt fokus på et nyligt nødråb fra Hjallerup Skole. I nødråbet, der er blevet sendt til poltikerne i de to kommuner, sættes der af formanden for Hjallerup Skole, Jens Ole Klitgaard, og skoleinspektør Bent Jørgen Larsen fokus på de fremtidige klassestørrelser i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune. De to skolefolk har udtrykt ønske om, at der i de to kommuner arbejdes hen imod, at der i den nye fusionskommune bliver tale om en skolestruktur, der giver de enkelte skolebestyrelser en reel mulighed for at træffe selvstændige beslutninger om de enkelte klassestørrelser ud fra lokale kendskab til eleverne og de lokalemæssige forhold på stedet. Dette har byrådet i Dronninglund tidligere givet skolebestyrelserne mulighed via tildelingen af rammebevillinger til de enkelte skoler - rammebevillinger, der med det dengang faldende elevtal faktisk tjente til at optimere mulighederne for på skolerne selv at tilrettelægge klassestørrelserne på mest hensigtsmæssig vis. Fordelene ved dén ordning gik imidlertid fløjten, da Folketinget i 2002 vedtog en ny, vejledende timeplan. Her blev minimumstimetallet hævet væsentligt, og dermed blev skolebestyrelsernes handlefrihed i forhold til beslutningerne om klassestørrelserne også reduceret på væsentlig manér. Og selv om byrådet dengang forsøgte at kompensere for ændringerne ved at tildele skolerne flere ressourcer, var dette ifølge de to skolefolk fra Hjallerup ikke nok, idet elevtallet på samme tid er steget betragteligt. - Det, som det derfor i bund og grund drejer sig om, er, at de vil have flere ressourcer tilført, konstaterer formanden for børne- og kulturudvalget, Peter Bandholm (V). - Der er meget rigtigt i det, de siger, men vi bliver også nødt til at høre, hvad de siger til det her i Brønderslev, tilføjer udvalgsformanden og fortsætter: - Derfor er det nu noget, der skal medtages i det koordineringsarbejde, der foregår i forbindelse med forberedelsen af kommunesammenlægningen. Peter Bandholm bemærker videre, at det er nødvendigt at handle hurtigt, fordi byrådene i de to kommuner allerede til efteråret skal have budgetlagt den første halvdel af skoleåret 2006/07 - hvilket med kommunesammenlægningen 1. januar 2007 betyder, at de to byråd skal have en fælles kurs med hensyn til skolernes ressourcetildelinger allerede inden, at de to kommuners 2006-budgetter bliver lagt.