Klar til hurtig handling i kriser

HALS:Socialudvalget har med et ja til et forslag fra forvaltningen skabt mulighed for, at der kan ske en lynsnar sagsbehandling, når der i situationer med kritisk livstruende sygdom opstår behov for hurtigt at gennemføre ændringer i den sygdomsramte borgers hjem. Problemet i sådanne sager er, at der indtil nu har været tale om en meget langvarig sagsbehandling, fordi både kommunen og amtet er inddraget, og fordi der undervejs også skal indhentes en række sags-forsinkende tilbud på opgaven. Med socialudvalgets ja til at ændre på sagsbehandlings-gangen er situationen imidlertid nu dén, at forvaltningen nu kan iværksætte de påkrævede ændringer øjeblikkeligt, hvis dette kan holdes inden for det mindstebeløb på 109.000 kr., der i sådanne sager altid vil være Hals Kommunes del af betalingen. Kan der ikke findes en løsning inden for rammen på 109.000 kr., bliver sagsbehandlingen dog lige så lang som hidtil, idet amtet så også skal bidrage til betalingen - med hvad det medfører af forsinkelser undervejs.