EMNER

Klar til kæmpe havnerenovering

Arbejdet 700.000 kr. billigere end forventet

LØGSTØR:Struer-firmaet Ivan Jakobsen A/S bliver hovedentreprenør på den omfattende millionrenovering af Øster Havnefront i Løgstør, der indledes i løbet af få uger. Teknisk udvalg har netop godkendt firmaet som hovedentreprenør efter der fornylig blev afholdt licitation. Ivan Jakobsen skal have 4.099.822 kroner for havnerenoveringen. Det er 364.178 kroner billigere end nummer to i licitationen. Det dyreste bud kom fra Brabrand-firmaet Hoffmann A/S, der skulle have 5.490.000 kroner for arbejdet. Der var også fagentrepriser - og her løb Løgstør-firmaet HB El Service Aps med entreprisen med et bud på 17.288 kroner. Der har også været licitation over brolæggerarbejdet. Den licitation er dog senere blev aflyst på grund af uenighed omkring tolkningen af udbudsmaterialet melllem Løgstør Kommune og Jydsk Brolægning, der vandt entreprisen. Her skal der derfor afholdes en ny licitation. Ifølge formanden for Løgstør Kommunes teknisk udvalg, Uffe Bro (S), så er licitationen faldet billigere ud en forventet - faktisk omkring 700.000 kr. Alt i alt forventes det at den samlede renovering kommer til at koste 8,7 millioner kroner. Renoveringen skal foretages på en 270 meter lang strækning fra ”Odgårds Have” til Limfjordsvejs udmunding. Pengene til arbejdet findes på dels teknisk udvalgs konto samt fra kloakforsyningen. Det forventes at kloakdelen vil koste omkring 1,5 millioner kroner. Havnerenoveringen er blevet fremskyndet fordi havnen flere steder er stærkt undermineret. Samtidig er det påkrævet at få etableret en bedre stormflodssikring af den gamle bydel. Planen er desuden at få en kraftig tiltrængt forskønnelse af området. Det primære mål er dog at få stoppet undermineringen af hele havneområdet, fordi havnen er i meget dårlig stand. Der skal lægges en stor membran og store sten ud mod fjorden, så undermineringen stoppes. Med hensyn til stormflodssikring er idéen at hæve kajkanten fra 1,85 meter til 2,20 meter. En anden del af stormflodsplanen er at pumpe fjordvandet tilbage til fjorden via store pumper, når fjorden viser tænder og sender vand op over kajkanten. Hvad angår forskønnelse så indebærer det blandt andet etablering af en helt ny dampskibsbro i træ. Broen bliver lavere end den eksisterende bro, så man går fra kajkanten ned på dampskibsbroen via en trappe. Der bliver også adgang for kørestolsbrugere. Planen er at hele renoverings- og forskønnelsesarbejdet af den 270 meter lange havnekaj skal være færdigt 1. september.