Hospitaler

Klar til kamp for sundhedshus med senge

Borgmester vil arbejde for, at drøftelserne om sundhedshus i Brovst kommer i gang inden sommerferien

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Over­sy­ge­ple­jer­ske El­len Ert­mann ori­en­te­re­de om den øje­blik­ke­li­ge si­tua­tion på sy­ge­hu­set. ar­kiv­fo­to: Bent Bach

BROVST:- Vi vil bruge de ressourcer, der skal til i bestræbelserne for at få indrettet et sundhedshus i Brovst Sygehus. Det fastslog borgmester Mogens Gade (V), da han på generalforsamlingen i Støtteforeningen for Brovst Sygehus orienterede om, hvor langt man er nået med arbejdet. - Det er vigtigt, at et sundhedshus får stabile ben at stå på - at det får medicinske sengepladser - og efter min mening skal der være mindst 30 senge, pointerede borgmesteren. Han understregede også vigtigheden af, at der bliver tid til handling og implementering, så man ikke taber projektet på gulvet. - Men der er brug for en snarlig udmelding af hensyn til stabiliteten på Brovst Sygehus, sagde Mogens Gade. Mulighederne for at få etableret et sundhedshus i Brovst skal undersøges i både en politisk og en administrativ styregruppe, sammensat af politikere og embedsfolk fra Region Nordjylland og Jammerbugt Kommune. Mogens Gade vil arbejde for, at den administrative styregruppe kan begynde sit arbejde inden sommerferien. Der forestår en vigtig diskussion om dagsordenen for drøftelserne. - Vi vil ikke spises af med embedsmænds mening om, at der ikke skal være senge i sundhedshuset. Vi vil have en åben politisk drøftelse om mulighederne, pointerede Mogens Gade. - Det er ikke sikkert, at regionen skal have alle sengepladser. Jammerbugt og andre kommuner kunne måske tage nogle af pladserne, tilføjede borgmesteren. I Jammerbugt Sundhedshus skal ifølge planerne udføres såvel regionale som kommunale opgaver. Der skal ske en kontinuerlig udvikling i behandling og rehabilitering af en række kroniske sygdomme - med patienten i centrum. - Det afgørende er, om regionspolitikerne har mod til at være med, understregede Mogens Gade. Henning Mysager, formand for sygehusets støtteforening, betegnede kampen for et sundhedshus som starten på en ny fase. En indsats for at bevare de bedst mulige behandlingsformer for egnens beboere i sygehusets bygninger. - Der vil nu blive holdt en række møder i den politiske og administrative styregruppe, hvor deltagerne ikke vil kunne fortælle ret meget om, hvad der sker, mens drøftelserne foregår. Så vi må indstille os på, at det nok bliver sparsomt med oplysninger i den kommende tid, sagde Henning Mysager. Ellen Ertmann, oversygeplejerske på Brovst Sygehus, fortalte om situationen på sygehuset. - 19. juni får vi at vide, hvornår sygehuset skal lukke. Da træffer regionsrådet sin beslutning. I maj begyndte personalet at rejse, og sygehuset har lukket 18 af de 50 senge, så der nu er 32. Hvordan sommeren kommer til at gå, ved vi ikke. Lægerne er blevet, men plejepersonale er rejst, sagde Ellen Ertmann, der glædede sig over, at man er nået langt i bestræbelserne for at få lavet et sundhedshus. Sygehuset lukker senest med udgangen af indeværende år.