Lokalpolitik

Klar til Leader +

TVERSTED:En arbejdsgruppe under Leader+gruppen i Tversted har nu udarbejdet et delprojekt for bymidten i Tversted. Det handler om at etablere pladser langs Tannisbugtvej i almindelighed og en central sammenhængende plads ved købmanden, de 2 stuer samt Tversted Kro i særdeleshed. Der tænkes endvidere oprettet en plads foran indgangen til anlægget med borde og bænke. Den centrale plads ved købmanden skal ydermere indrettes, så den kan bruges som torveplads. Det er tanken at de pivate forretningsdrivende foretager investeringer på øvrige arealer op til pladserne. Der indgår desuden mindre offentlige arealer i planerne. Derfor har gruppen spurgt teknik- og miljøudvalget om at godkende at de kommunale arealer bruges til projektets gennemførelse. Landsbyrådet forudsætter, at der tinglyses deklaration om arealernes benyttelse, således at projktet har en holdbarhed på minimum fem år. Det er tillige en forudsætning for at få Leader + midler til projektet. Men tidshorisonten må gerne være længere, mener landsbyrådet. - Vi finder, at det er en god ide. Vi vil i en henvendelse til gruppen bag projektet anmode om, at kommunen får en repræsentant med i det videre arbejde.Desuden vil vi gerne have det endelige projekt til godkendelse, når det er klart, siger formanden for teknik og miljøudvalget Mogens Bjerre (S).