Lokalpolitik

Klar til mange nye kulturelle oplevelser

Dronninglund Kommune varmer op til nye tiltag på det lokale kulturområde

DRONNINGLUND:Dronninglund Kommune står på det kulturelle område over for en række spændende nye projekter i de kommende år. Det fastslår fritidskonsulent i kommunens fritids- og kulturafdeling Jørgen Nielsen. Han fortæller således, at der i kommunen p.t. arbejdes ihærdigt på at få kommunen indlemmet i en ny regional kulturaftale med Kulturministeriet, Nordjyllands Amt og de øvrige nordjyske kommuner som de andre interessenter. Dronninglund Kommune afslutter ved årets udgang den nuværende, fireårige regionale kulturaftale med de nævnte interessenter, og kommer kommunen som ventet med i den nye af slagsen, vil der i de kommende år blive fokuseret på fem indsatsområder. Det drejer sig om ”Kulturen som løftestang”, ”Talentpleje og vækstlag”, ”Kultur og Erhverv”, ”Oplevelses-økonomi - fra institution til attraktion” samt ”Børn og Kultur”. - Dronninglund Kommune har allerede sagt ja til at deltage, og vi forventer os meget af dette arbejde på tværs af kommunerne, siger Jørgen Nielsen, der endvidere bemærker, at kommunen er med Region Aalborg Samarbejdet, som er blevet udvidet fra at omhandle kun ”Turisme og Erhverv” til nu også at omfatte ”Kultur og Fritid”. Region Aalborg Samarbejdet består af Aalborg og de 11 omkringliggende nabokommuner.