Skolevæsen

Klar til milliongreb i kassen

] Renovering af V. Hassing Skole ventes at komme op på over 16 mio. kr.]

V. HASSING: Et beløb på op til 16,3 mio. kr. Det er, hvad der p.t. arbejdes med i forbindelse med den påkrævede - og uventede - renovering af V. Hassing Skole. Det fortæller borgmester Bent Sørensen (S), der på denne uges møde i økonomiudvalget orienterede sine udvalgskolleger om den forestående millionudgift i V. Hassing. Når Bent Sørensen orienterede sine udvalgskolleger om sagen, hænger det sammen med, at den skal til behandling i byrådet på det sidste møde inden sommerferien på onsdag. Det betyder, at sagen ikke kan nå at komme til behandling inden da i økonomiudvalget, og det er derfor tanken, at de øvrige medlemmer af byrådet kan blive orienteret om sagen, når kulturudvalget i dag mødes for at få den samme orientering af ingeniør Asger Lund fra det af Hals Kommune tilknyttede rådgivningsfirma, JPH Rådgivning fra Dronninglund. - Så har vi alle haft mulighed for at høre om sagen, inden den behandles på byrådsmødet, bemærker Bent Sørensen, der forventer byrådets opbakning til ønsket om at hente de nødvendige millioner i kommunekassen. - Vi har heldigvis en sund kommuneøkonomi, og det er jo en opgave, der af sikkerhedsmæssige grunde skal udføres, fortsætter borgmesteren, der samtidig bemærker, at dele af skolerenoveringen i V. Hassing måske vil optræde på kommunens samlede anlægsbudget for 2004 - for på dén måde at skabe en mere reel finansieringsform end bare at tage af kommunekassen. - Men her og nu er vi indstillet på at tage af kassen for at få sat arbejdet i gang, tilføjer Bent Sørensen. Det er på V. Hassing Skole både murværk og tag, der skal renoveres, men derudover er det også Bent Sørensen & Co.’s plan at medtage en række andre “småting” som vinduer og gulve i den forestående renovering - så skolen vil fremstå som fremtidssikret, når renovering er overstået om et års tid. - Det er planen at gøre det hele på én gang, fastslår Bent Sørensen, der samtidig påpeger, at det ikke nødvendigvis bliver de godt 16 mio. kr., der i sidste ende vil blive brugt på skolerenoveringen. - Det kan godt være, at det henad vejen viser sig, at der er ting, vi ikke behøver at gøre, forklarer han. Borgmesteren forklarer videre, at skolerenoveringen i V. Hassing vil løbe over hele det næste skoleår, og at det i den forbindelse er tanken at flytte rundt på eleverne i takt med renoveringsarbejdet. Derudover har byrådet allerede besluttet, at der i forbindelse med den forestående licitation bliver tale om en indbudt licitation - for på den måde at sikre, at det bliver solide håndværkere, der kommer til at byde på opgaven med at give den snart 25 år gamle skole i V. Hassing en påkrævet ansigtsløftning.]