Dronninglund

Klar til møder for at finde løsning på sager om røggener

DRONNINGLUND:Formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), er sammen med repræsentanter fra forvaltningen og formentlig også særligt inviterede fagfolk klar til at holde et par møder for at få løst to lokale sager, hvor beboere i kommunen har været plaget af røggener fra naboen. Den ene sag tog sin begyndelse i 2003, og her er det røgen fra et såkaldt stokerfyr, der med jævne mellemrum generer naboen. Den anden sag stammer tilbage fra 1998, og her er det røgen fra en brændeovn, der generer en nabo. Bendt Danielsen & Co. vil nu holde møder med ejerne af de to røggene-kilder for på dén måde at se, om det er muligt at tale sig frem til en for alle parter god løsning.