EMNER

Klar til ny kulturhus-duel

Fronterne trækkes op på ny i den kommende weekend

HALS: Efter at det nye menighedsråd i Hals i fjor kom lidt vaklende fra start efter en hidsig valgkamp og skarp kritik af kasserer Birgit Dahl på det konstituerende menighedsrådsmøde i november, samles rådet i den kommende weekend igen til et møde, hvor der igen skal dystes på holdninger. Et af de mere interessante emner på dagsordenen for weekendens menighedsrådsmøde er således spørgsmålet om det planlagte nye kulturhus i Hals. Det var dét emne, der fyldte mest i sidste års valg-kamp inden menighedsråds-valget, og mens der forud for dette valg var et flertal i menighedsrådet, der var mest lune på tanken om at få etableret et nyt kuturhus til 7,5 mio. kr. ved rundkørslen i Hals' nordlige udkant, så vendte dette flertal markant på selve valgdagen - hvor det var tilhængerne af et knap så ambitiøst kulturhusprojekt, der sikrede sig det nye flertal i menighedsrådet. - Det er spørgsmålene om kulturhusets drift, beliggenhed og pris, at vi nu skal have drøftet, siger den nye formand for menighedsrådet, Poul Erik Lyngdorf, som i samme åndedrag peger på, at der er fremkommet mange bud på kulturhusets beliggenhed. Disse svinger fra den nævnte placering ved rundkørslen via en placering i de nu tomme lokaler, som engang husede Hals Børnehave, til en helt ny placering på Hals Havn med også det lokale turistbureau som en del af det nye kulturhus. Midt i alle disse tanker skal det nye menighedsråd også medtage den kendsgerning, at det fra lokalpolitisk side er planen at opdele biblioteksdriften i Hals, så skolen fremover kun får et sko-lebibliotek - og hvor det så synes oplagt at placere det fremover selvstændige folkebibliotek i det planlagte kulturhus - uanset hvor det så får til huse. Poul Erik Lyngdorf understreger i den forbindelse, at også økonomien kommer til at spille en vigtig rolle i forhold til kulturhusets muligheder for at blive realiseret. - Og her er 7,5 mio. kr. jo et meget stort beløb, konstaterer menighedsrådsformanden, der i dén forbindelse også noterer sig, at det er muligt at søge om fonds-støtte - ligesom også folkene bag det planlagte Borger- og Aktivitetshus tjener som en kilde til inspiration for Poul Erik Lyngdorf. - Det er flot, hvad de har formået at få samlet ind dér, og det kunne vi måske lære af, siger formanden, der samtidig - denne gang iklædt sin socialdemokratiske byrådsmedlemskasket fastslår, at et nyt kulturhus i Hals vil blive til noget, hvis det står til ham. - Jeg gik til valg på blandt andet at få et nyt kulturhus i Hals, og det løber jeg ikke fra, bemærker han.