Lokalpolitik

Klar til ny omgang med lokalplan

Håber på hurtig afklaring fra Naturklagenævnet

SKAGEN:Teknik- og miljøudvalget har valgt at gøre klar til en ny runde for lokalplanforslaget, der skal give mulighed for at opføre en rejefabrik på det opdæmmede areal ved Søren Humbers Kaj i Skagen. - Det bliver vi jo nødt til, efter at Naturklagenævnet har givet klagen opsættende virkning, og vi kan jo ikke vide, hvordan det går med deres endelige klagebehandling, om de for eksempel vil afvise klagen, siger formanden for teknik- og miljøudvalget Inger Støtt (V). Som tidligere beskrevet i NORDJYSKE Stiftstidende valgte Naturklagenævnet 9. januar på baggrund af en klage at stoppe forberedelserne til byggeriet af en ny rejefabrik på Skagen Havn. Naturklagenævnet vil først på et senere tidspunkt tage stilling til klagen. - Hvis de i Naturklagenævnet følger klagen og siger, at lokalplanforslaget skal ophæves, så skal det hele jo starte forfra igen, og derfor er vi nu gået i gang her som en slags forberedelse til det værst tænkelige tilfælde. Det håber vi selvfølgelig ikke, at der bliver aktuelt. Vi håber, at Naturklagenævnet af hensyn til virksomheden vil arbejde hurtigt, så byggeriet hurtigt kan komme i gang, siger Inger Støtt. Hvis det går, som teknik- og miljøudvalget håber, vil man droppe den nye behandling af lokalplanforslaget, men i første omgang lægger udvalget op til, at lokalplanforslag nummer 183-E og kommuneplantillæg nummer 21/97 (januar 2003) fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 5. februar til den 2. april.