Lokalpolitik

Klar til nybyggeri i Slettestrand

Naturklagenævnet har afvist klager, da de er indsendt for sent

Den gamle Villa Brix (billedet) og den tidligere købmandsforretning ved Slettestrandvej rives ned for at give plads til nye lejligheder. arkivfoto

Den gamle Villa Brix (billedet) og den tidligere købmandsforretning ved Slettestrandvej rives ned for at give plads til nye lejligheder. arkivfoto

FJERRITSLEV:Vejen er banet for et nyt byggeprojekt med ni lejligheder ved Slettestrand, efter at Naturklagenævnet har afvist at behandle to klager over Fjerritslev Kommunes landzonetilladelse til projektet. Klagerne er indsendt for sent i forhold til den fire ugers frist, der gjaldt fra offentliggørelsen af tilladelsen 13. juni, fastslår Naturklagenævnet, og derfor tager nævnet ikke stilling til klagerne. Det betyder, at der er grønt lys for byggeriet af ni lejligheder ved den tidligere købmandsbutik i Slettestrand og i den forbindelse rive det bevaringsværdige hus Villa Brix ned. Klagerne gik især på nedrivningen, men også på at den tidligere købmandsforretning ændrer karakter fra forretning til ni boliger i en situation, hvor der måske kan blive behov for en købmandsforretning igen med de mange nye sommerhuse og hotelværelser på vej i Hjortdal-Slettestrand området. Ved en fejl havde Fjerritslev Kommune glemt at orientere alle de direkte berørte parter pr. brev om tilladelsen fra 11. juni, som var offentliggjort i Fjerritslev Ugeavis. Kommunen fastsatte derfor i et brev 7. august en ny høringsfrist på fire uger. Det er den høringsfrist, en nabo samt Søren Grøn, Sanden Bjerggaard, har benyttet sig af, men den holdt altså ikke i Naturklagenævnet. Kommunen kan ikke selv fastsætte en ny klagefrist, når en tilladelse er offentliggjort efter planlovens bestemmelser. - Det er en formel fejl, men alle parter har kunnet se annonceringen og følge sagen på nettet, forklarer planlægger Ida Rytter Jensen fra teknisk forvaltning. Bygningsinspektør Per Nielsen oplyser, at en byggetilladelse fra kommunen er på vej, når det er tjekket, at projektet i detaljer er i overensstemmelse med lokalplanen for Slettestrand.