Lokalpolitik

Klar til nye tider for opgaveløsningen

Udvalg foreslår to store byggemodningsprojekter sendt ud i offentlig licitation

DRONNINGLUND:Teknik- og miljøudvalget er klar til at gå nye veje i bestræbelserne på at sikre en så billig opgaveløsning som muligt i forbindelse med den daglige, kommunale drift. Det sker ved over for byrådet at anbefale, at man fra kommunal side sender to nye, store byggemodningsprojekter ud i offentlig licitation - for blandt andet på dén måde at se, om kommunen kan begå sig, når det gælder om at komme med det laveste bud i duel med private entrenører. Den nye form for opgaveløsning foreslås af udvalget afprøvet, efter at kommunens vej- og parkafdeling er blevet en selvforvaltende virksomhed med økonomisk decentralisering på linie med for eksempel kommunens børnehaver, plejehjem og skoler. Det nye tiltag følger også i kølvandet på en række livlige byrådsdueller om, hvorvidt det er bedst at sende opgaver som disse ud i offentlig licitation, eller om det er bedst bare at overdrage opgaven til den kommunale forvaltning. Det har typisk i disse byrådsdueller været de borgerlige byrådsgrupper, der talte for liciationsmodellen, mens venestrefløjspartierne var mere lune på at lade de faste folk i forvaltningen bibeholde opgaverne. Med indstillingen fra teknik- og miljøudvalget er der imidlertid nu tale om en form for mellemløsning, hvor der både bliver tale om at byde på opgaverne, og hvor kommunens egne folk i vej- og parkafdelingen får mulighed for at byde med. De to byggemodningsopgaver, der skal løses, drejer sig i øvrigt om det nye erhvervsareal ved motorvejen øst for Hjallerup og første etape af den nye parcelhusudstykning på Moltkesvej i Dronninglund. Her er der tale om anlægsbevillinger på henholdsvis 4.388.294 og 3.181.615 mio. kr., men dertil skal lægges de udgifter, der bliver tale om, når der tilknyttes rådgivere til at udarbejde licitationsmaterialet for de to byggemodningsprojekter. Med hensyn til Moltkesvej-udstykningen i Dronninglund indledes den første etape i øvrigt fra den sydlige ende af udstykningen, mens Hildo Rasmussen (S) med hensyn til erhvervsarealet ved motorvejen fik tilføjet et personligt forbehold gående på, at han godt vil have et overblik over, hvad både byggemodningen, jordkøb og en ny spildevandsledning dér vil komme til at koste kommunen.