Klar til nyt fællesanlæg

Seks-syv thyboer er blandt de 65 landmænd, der skal levere gylle til Morsø Bioenergi

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Her ca. 400 meter fra Næssundvej omtrent midtvejs mellem Vils og Hvidbjerg placeres biogasanlægget på et areal på ca. 3 hektar. Det er lige syd for fyldpladsen og i nærheden af Sønder Herreds Plantage. Fra lokalplanforslaget

Morsø Bioenergi af 2006 a.m.b.a. er nu klar til i april at sætte spaden i jorden til et nyt fælles biogasanlæg ved Sindbjerg på Mors. Alle myndighedstilladelser er nemlig på plads. Så nu gælder det. Efter otte års forberedelser. Altså såfremt energipolitikerne på Christiansborg forinden har fået besluttet sig for en acceptabel minimumsbetaling for strøm, der er produceret på biogas. Det fortæller Morsø Bioenergis bestyrelsesformand, gårdejer Anders Bovbjerg, Fårtoft, som forklarer, at man ikke vil acceptere en pris på under 71 øre pr. kilowatt. Men i virkeligheden burde prisen være 80-90 øre, tilføjer han og oplyser, at i Tyskland er den 120 øre: - Biogas-anlæg har en anstrengt økonomi. For vores vedkommende viser driftsbudgettet, at en tredjedel af indtægterne skal komme fra landmændenes betaling for at få behandlet gyllen. Så det skal jo holdes op mod prisen på jord, siger Anders Bovbjerg. Og her er der jo problemer på Mors med overhovedet at skaffe jord nok til harmonikravene, der bygger på 1,4 dyreenheder pr. hektar for svin og 1,7 for kvæg. Ved levering af gylle til biogasanlægget i Sindbjerg vil det koste landmanden ca. 1000 kr. pr. dyreenhed. Sådan som en tommelfingerregel svarer en dyreenhed til en ko med kalv eller til 50 producerede slagtesvin. Biogasanlægget i Sindbjerg skal køre døgnet rundt syv dagen om ugen, og kapaciteten bliver 275.000 ton gylle, hvilket svarer til en tredjedel af den animalske produktion på Mors. Heraf vil de 64.000 ton være ubehandlede, mens resten er separeret hjemme på gårdene, så kun tørstoffet behandles på anlægget. Dette sker på de gårde, der ligger længst væk fra Sindbjerg, og giver alligevel store fordele i form af mindre lugtgener og bedre udnyttelse af den flydende del af gyllen. Det er fosforen, der skal væk, og den er bundet i tørstofdelen: - Fordelen for landmændene er både et bedre miljø, også i Limfjorden, og at betalingen for at få behandlet gyllen sparer dem for jordkøb, siger Anders Bovbjerg. Biogasanlægget har leveringsaftaler med 65 landmænd, hvoraf de seks-syv bor i Thy og et par stykker i Salling. Der er tale om gårde med svin, kvæg og mink. Omsætningen af gylle på anlægget i Sindbjerg er udregnet til netto at give en reduktion i øens CO2-udslip på 9000 ton, og Anders Bovbjerg understreger, at biogas er den billigste måde at reducere CO2-udslip på, idet man derved både mindsker metanfordampningen og lattergasemissionen. Disse fordele ved biogas kunne - synes man i disse klimapolitiske tider - betinge en politisk velvilje. Enten som nævnt i forhold til den garanterede mindstepris for strøm, der er produceret på biogas, eller i form af andre økonomiske incitamenter.