Skattepolitik

Klar til politisk comeback

Ole Stavad - kandidat til borgmesterstolen i Jammerbugt Kommune, fylder mandag 60 år.Foto: Scanpix

Ole Stavad - kandidat til borgmesterstolen i Jammerbugt Kommune, fylder mandag 60 år.Foto: Scanpix

BORGMESTERKANDIDAT:Med ministerpensionen og en i øvrigt fornuftig privatøkonomi behøvede fhv. skatte- og erhvervsminister Ole Stavad, Tyttebærvej i Brovst, der mandag fylder 60 år, ikke igen bevæge sig ud på jobmarkedet. Men det gør han. 17. november håber han på opbakning til at blive socialdemokratisk borgmester i Jammerbugt Kommune. Da han i 2007 efter 27 års medlemskab frivilligt forlod Folketinget, havde han egentlig planlagt, at dét skulle være punktum i den politiske karriere. Men så kom partifællerne i samlet flok og bad ham stille op til byrådet - og så endte han med at sige ja. Jammerbugt er dannet ud fra fire kommuner, hvor Venstre stod stærkt, og den nuværende borgmester, Venstre-manden Mogens Gade, sidder solidt i sadlen. Så selv ikke en eks-minister kan regne med at blive båret ind på borgmesterposten, når hans partibog har den farve, den har. En realistisk Ole Stavad sammenligner selv valget med forholdet mellem AaB og Manchester - med ham og hans parti som de rødhvide: Han er ikke favorit, men heller ikke helt og aldeles chanceløs. Skulle missionen lykkes, vil borgmester Stavad have et godt kendskab til hele den vidtstrakte kommune. Han er født i Ejersted ved Saltum, havde sit første hjem i Pandrup og bor i dag i Brovst - altsammen inden for kommunegrænsen. Husmandssønnen var i sine unge år ikke ret vild med bøgerne. Så efter 9. klasse forlod han Saltum Centralskole og kom i lære i sparekassen. Lysten til bøgerne viste sig senere, og med en merkonomeksamen i baglommen blev han 1973 bestyrer af Han Herreds Sparekasse i Brovst. Seks år senere blev han bankbestyrer i Privatbanken (nu Nordea), men måtte året efter bede om orlov, fordi han helt uventet skulle træde ind i Folketinget. Både 1. og 2. suppleanten meldte nemlig fra, da der opstod behov for en stedfortræder. 3. suppleanten fra dumpekredsen sagde ja efter samråd med hustruen, der mente, at det da kunne være spændende for hendes politisk interesserede gemal at prøve hvervet som folketingsmedlem et års tid frem til næste valg. Og risikoen for, at han derefter blev genvalgt, var til at overskue, vurderede hun. Det blev imidlertid til 27 år. Med ordførerskaber inden for mange områder, ikke mindst skat og det kommunale. Og med ministerposter i sammenlagt seks år (som skatteminister 1993-94 og 1998-2000 og derefter som erhvervsminister 2000-2001). Pausen i ministerkarrieren skyldes fire ord, han ved tre-tiden en augustnat i 1993 sagde, siddende i pyjamas hjemme på Tyttebærvej i Brovst. Forud var gået telefonsamtaler med en række eksperter og politikerkolleger. Emnet var en nært forestående kollaps i Himmerlandsbanken i Hobro. I aftenens og nattens løb blev en redningsaktion skruet sammen. I den indgik et skattefradrag til Sparekassen Nordjylland, der sikrede, at bankbøger i Himmerlandsbanken ikke mistede deres værdi, selv om banken næste formiddag blev erklæret konkurs. Argumenterne for og imod blev vejet mod hinanden, og til slut konkluderede rigets skatteminister i telefonen fra Brovst: "Så gør vi det". 15 måneder og en masse politisk ballade senere måtte han gå som minister på grund af strid om, hvad det egentlig var, sparekassen dén nat blev lovet. Men Ole Stavad, som var blandt dem, der støttede Poul Nyrup Rasmussen som S-formand, nød fortsat regeringschefens opbakning og vendte tilbage som minister. Skatteministre bliver sjældent populære, men Ole Stavad formåede karrieren igennem at bevare det lyse sind og evnen til at løse en vanskelig situation op med en munter bemærkning. I sine sidste år i Folketinget, hvor han blandt andet var kommunalordfører, kastede han sig også over det nordiske samarbejde. Dette har han efter sin udtræden af tinget holdt fast i som Danmarks repræsentant i det nordiske grænsehindrings-forum - et organ, der skal sikre, at Norden er et velfungerende indre marked. Han har desuden lokalt engageret sig som formand for Bratskov Turist- og Kulturforening. Sidste år - "da jeg troede, jeg stadig havde god tid de næste par år" - købte han og hustruen Kaja Stavad hus i Bratbjerg, som skal bygges om og på længere sigt gøres til fast base. En afslappende stund på terrassen med avisen og en god krimi eller et smut til London for at opleve "Mamma Mia" bliver det også til. Uanset om det fra nytår er som borgmester eller noget andet, står det klart, at kalenderen atter bliver fyldt op. Ole Stavad var ordfører og forhandler, da strukturreformen faldt på plads. Og uanset hans forbehold over for den (Socialdemokraterne er ikke med i forliget) ser han frem til at være med til at fylde rammerne ud og - om muligt - at skubbe udviklingen i en retning, hvor skemaer og standardkrav spiller en mindre rolle end i dag. Fødselsdagen fejres under private former.