Lokalpolitik

Klar til sammenlægning

Udmelding fra Liste T’s repræsentant i byrådet

SINDAL:En af modstanderne af at Sindal går ind i en større kommune, melder nu ud, at kommunen skal genoptage de samtaler, der tidligere har været med Hirtshals og Hjørring kommuner om en sammenlægning. - Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har ikke været tilhænger af det her, men som situationen er nu, så tror jeg det bedste er, at de tre kommuner arbejder sammen. Men døren skal stå åben, hvis der er andre som er interesseret i at være med, siger Niels Regnar Sørensen (T) forud for mandagens møde i økonomiudvalget, hvor strukturreformen er på dagsordenen. Liste T’s enlige repræsentant i kommunalbestyrelsen sidder ikke med ved bordet, når de to store partigruppers økonomiudvalgsmedlemmer skal drøfte det videre forløb indtil Sindal Kommune inden årets udgang skal melde tilbage til indenrigsministeren om hvilke løsning kommunen vælger. - Nogle opgaver vil blive bedre løst i en større sammenhæng, men jeg tror også at nogle af de små enheder tabes på gulvet. For dem, der sidder tilbage og skal gennemføre en sammenlægning, må det være en opgave at kæmpe med næb og kløer for at bevare tingene decentralt, siger Niels Regnar Sørensen. Han er ikke tilhænger af folkeafstemning i yderområder for at afgøre tilhørsforhold, idet det let kan splitte et skoledistrikt. - Jeg tror det er farligt.