Klar til stort opgør?

Hver dag bliver der handlet rigtig mange kvinder, de bliver solgt som sexslaver.

Det er et seriøst problem, som vi i Folkebevægelsen mod EU meget gerne vil gøre noget ved. Derfor er det dejligt, at Bendt Bendtsen (K) også er kommet med på ideen om at noget skal gøres (15.4.). Vi er nu spændte på, om K også vil bakke op om at løse det, der virkelig er roden til problemet. Det kan nemlig ikke løses ved politisamarbejde og et par kvindecentre. Nej, vi er nødt til at gøre noget ved den ekstreme fattigdom. Det er her, en stor del af løsningen ligger. Det betyder, at vi skal lave et opgør med EU’s landbrugspolitik og bistandspolitik, som fastholder ulandene i den uhyggelige fattigdom: EU’s landbrugsstøtte, eksportstøtte og toldmure betyder, at vi kan sælge vores landbrugsvare kunstigt billigt på ulandenes markeder, hvilket igen betyder, at de lokale bønder bliver nødt til at give op – de kan ikke få nok for deres varer. Dermed stiger arbejdsløsheden – og ja, de fastholdes i fattigdom. EU bruger samtidig ulandsbistanden som en gulerod, for at sikre egne interesser i form af adgang til ulandenes markeder og deres naturressourcer. Dermed virker bistandspolitikken helt omvendt, den fastholder dem i fattigdom, frem for at hjælpe landene ud af fattigdom. Den sørgelige konklusion er, at EU dermed er med til at skabe grundlaget for kvindehandel – det er jo først, når mennesker bliver rigtig desperate, at de kan overveje at sælge deres egen familie. Jo før vi gør op med den politik EU fører over for de fattige lande, jo før har vi en chance for at stoppe kvindehandlen.