EMNER

Klar til underjordisk IT-motorvej

Kommunale lyslederkabler giver alle super-hurtigt Internet

SÆBY:Først kom motorvejen, der har gjort det hurtigt og nemt at komme til og fra Sæby. Og om få år får kommunen så endnu en motorvej - men den bliver usynlig. Det er nemlig en IT-motorvej, kommunen er ved at forberede. - Det er rigtigt, at vi lægger de såkaldte tom-rør ned, samtidig med at vi graver de nye kloakrør ned, såvel fra Dybvad til Sæby som fra Østervrå til Sæby. Igennem disse tom-rør kan vi trække lyslederkabler, når det nuværende ADSL-net om få år ikke har kapacitet nok - eller er hurtigt nok, forklarer forvaltningschef Carsten Sand Nielsen, Sæby Kommune. Det første stykke kloakledning er lagt ned. Det er stykket fra Syvsten til Hørby, og her er der også gjort klar til lyslederkabler. Når kloakerings-projektet er færdigt i 2004, vil selv de områder, som ligger længst fra rådhuset, være forberedt til højhastigheds-IT. Den dag, byrådet beslutter, at det er tid til at få fyldt rørene ud med lyslederkabler, får Sæby en IT-motorvej - næsten uden fartbegrænsning. Og det skyldes alt sammen, at kommunen deltager i et projekt under Det Digitale Nordjylland, kaldet "Nordjysk Netforum og KMD Netbroker". Sæby godt med - Vi er allerede godt med rent IT-mæssigt, fordi kommunen i 2001 indgik en aftale om at få ADSL lagt ud til alle vores lokale telefoncentraler. Det kunne kun lade sig gøre, fordi vi på forhånd kunne garantere et vist antal opkoblinger – nemlig til institutioner og til byrådsmedlemmer bosat i lokalområdet. Fra starten bestilte vi 72 ADSL-opkoblinger, fortæller Carsten Sand Nielsen. Men allerede da vidste man godt på kommunen, at ADSL havde en begrænset levetid. De kobberkabler, som teleselskaberne benytter, kan kun transportere en vis mængde informationer - og i en vis hastighed. Og da mængden af informationer stiger, samtidig med at det, der sendes via Internettet, fylder mere og mere, var kommunen godt klar over, at næste skridt måtte være fiber - altså lyslederkabler. Derfor gik kommunen med i projekt "Nordjysk Netforum og KMD Netbroker". Projektet går, kort fortalt, ud på at hjælpe de fire kommuner, der deltager, med at få designet en slags "IT-vejnet", der når ud til alle. Ikke kun til kommunens institutioner, men også til borgere og virksomheder, hvis de vil benytte det. - Der laves jo i forvejen meget grave-arbejde i en kommune. Det kan være el, vand eller kloakering, som i vores tilfælde. Med projektet har vi kunne planlægge at trække tom-rør ud til alle byer i kommunen, uden at det har kostet særligt meget. Vi benyttede os bare af, at vi alligevel skulle grave kloakrørene ned i forbindelse med centraliseringen af vores spildevandsbehandling, påpeger Carsten Sand Nielsen. Lynhurtigt IT Hastighed på Internettet kan være svær at forestille sig. Men en normal ADSL-opkobling har en kapacitet på 256 kilobit. Hvis vi overfører det til en motorvej, vil det svare til, at vi kører 256 kilometer i timen. Med lyslederkabler kan vi pludselig køre over 4.000 gange hurtigere. Og hvis man udnytter hele kapaciteten i lyslederkablerne, kan farten forøges med hele 65.500 gange en normal ADSL-opkobling. Eller en hastighed på over 16 millioner kilometer i timen - for nu at blive i motorvejs-sproget. I praksis betyder det, at hastigheden gør det muligt at holde video-konferencer, eller eksempelvis at se spillefilm på pc'en, i realtid. Når tom-rørene er fyldt ud med lyslederkabler, vil vores IT-hovedvejsnet være klar. Næste punkt er, vi skal til at se på sidelinjerne - eksempelvis ud til de enkelte boliger og institutioner. Det sker allerede i forbindelse med biblioteks-byggeriet, hvor vi laver en lysleder-forbindelse. I fremtiden kan vil vi overveje at lave lysleder-forbindelse, når vi byggemodner grunde, forklarer Carsten Sand Nielsen og fortsætter: - Lige nu er ADSL godt nok. Men når den dag kommer, hvor politikerne og institutionerne ønsker større og hurtigere IT-forbindelser – så er vi godt forberedt. Og inden for en overskuelig årrække vil hele Sæby kommune have adgang til lyslederkabler.