EMNER

Klar til valg

RADIKALE:Radikale er et socialliberalt parti, og det gør, at muligheden for en udskiftning af VK-regeringen og dets halehæng DF nu er en realistisk mulighed. Selv om en socialdemokratisk talsmand mente, at når R var lidt forbeholden over for partiets trolovelsen med SF, kunne SF og S jo ligesom VK have DF som parlamentarisk grundlag. Hvad vil S i øvrigt sige, hvis den legitimering af SF som regeringsparti fører til, at de mandatmæssigt bliver større end S. Skal Villy Søvndal så være statsminister? Nej, selvfølgelig ikke, fremgangen for SF er allerede et stort problem for S, og samtidig har R virkelig sat den politiske dagsorden til landets overvejende borgerlige presses store ærgrelse. Lad os ved kommune- og regionsvalg give dem en forsmag på, hvad der venter dem, når folketingsvalget kommer.