Klare forbedringer

ÆLDREVELFÆRD:Forbedring af boligforholdene, mere frit valg og flere penge mellem hænderne. Det er klare velfærdsforbedringer til ældre gennemført af VK-regeringen i samarbejde med Dansk Folkeparti. Der er bygget mange nye ældreboliger og plejeboliger gennem de seneste år, ligesom adskillige gamle, utidssvarende plejehjem er blevet renoveret, ombygget og moderniseret. Vi har sikret gennemførelsen af frit valg for ældre af hjemmehjælp, og mange tusinde ældre bruger det nu hver dag. Tilfredshedsundersøgelser viser, at 80-90 pct. er tilfredse med hjemmehjælpen, og de, der ikke er tilfredse, har muligheden indenfor det frie valg at vælge andre. Vi har som lovet sat ekstra fokus på kvaliteten i ældreplejen og sendt penge med gennem de årlige økonomiaftaler. Folkepensionen har aldrig været højere end nu og sammen med de seneste forhøjelser af ældrechecken er der sikret flere penge mellem hænderne i det daglige for ældre. Et godt samfund er kendetegnet ved et samfund der tager sig godt af sine ældre borgere. Det gør vi i Danmark og vi fortsætter med at forbedre boligforholdene, rammerne for ældreplejen og på andre områder, f.eks. aktivitetsmuligheder og sundhedsområdet. Det skal hele tiden udvikles i takt med samfundsudviklingen. VK-regeringen leverer sammen med Dansk Folkeparti mere velfærd til borgerne end SR-regeringen gjorde, da de sad i regering. Der er mere at gøre endnu. Der arbejdes med fortsat forbedring af boligstandarden ligesom det er vigtigt hele tiden at have fokus på det sociale liv, tryghed og livskvalitet.