Klare regler for brug af edb-lokale

} Eleverne på Suldrup skole er noget trætte af, at edblokalet er lukket i frikvartererne. Skolebestyrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal kikke på nogen ordensreglerfor brug af lokalet og spil, sådan lokalet kan blive tilgængeligt igen. Ønsket om at få genåbnet lokalet kommer fra elevrådet, som er repræsenseret i skolebestyrelsen ved Martin Lynnerup. I arbejedsgruppen for de kommende ordensregler er eleverne ogås repræsenteret. Skolebestyrelsen er i øvrigt netop blevet færdig med en evaluering af skolens pædagogiske målsætning, oplyser formanden for bestyrelsen, Gitte Fly Bay. Den vil nu udgøre oplægget til to pædagogiske aftener for det pædagogiske råd og skolebestyrelsen, henholdsvis i aften, torsdag, og tirsdag 28. oktober. - Ud over den pædagogiske målsætning bliver indholdet af de to pædagogiske aftener en evaluering, fortsætter formanden, af de skolepolitiske mål i den indeværende kontraktperiode samt opstilling af ny mål for den kommende kontraktperiode for 2004 og 2005. STØVRING Møde om vand } Foreningen af Vandværker i Danmark holder onsdag i næste uge et møde på Biblioteket i Støvring, som efterfølgende gerne skal give ideer til samarbejde vandværkerne imellem. Der er velkomst ved regionsformand Kristen Simonsen og oplæg ved Dorte Schmieg fra foreningen.