Klare retnings-linier for tilskud til lokaler

PANDRUP/INGSTRUP:Folkeoplysningsudvalget bør udarbejde klare retningslinier for, hvad udvalget forstår ved vedligeholdelse og ved anlæg. Opfordringen kommer fra børne- og kulturudvalget, efter at politikerne har behandlet en ansøgning fra Ingstrup Sportsforening, der ønsker tilskud på cirka 29.000 kr. til udskiftning af tagplader på foreningens klubhus, fordi tagpladerne smuldrer. Ingstrup Sportsforening fik ikke imødekommet sit ønske om støtte fra udskiftningen, da et udvalg under folkeoplysningsudvalget besøgte foreninger for at vurdere, hvem der skulle have tilskud til lokaler i 2003. Udvalget bestående af formand Steen Bjørn, Kim Aarestrup og Finn Larsen var specielt opmærksommme på vedligeholdelseskontoen. Efter et besøg i Ingstrup Sportsforening besluttede udvalget, at der ikke var tale om vedligeholdelse, men om en anlægsudgift, og derfor fik foreningen ikke imødekommet ønsket om tilskud. Samtidig opfordrede folkeoplysningsudvalget foreningen til at rette henvendelse til børne- og kulturudvalget, som vurderede ansøgningen på sit seneste møde. - Når tagplader smuldrer og skal udskiftes, må det betragtes som vedligeholdelse. Selvfølgelig skal der nyt tag på klubhuset, så vi sender sagen tilbage til folkeoplysningsudvalget, siger formanden for børne- og kulturudvalget Henrik C. Pedersen (V). Han mener, at udgiften kan holdes inden for folkeoplysningsudvalget budget, fordi det som regel viser sig, at ikke alle tilskuddene er brugt, når året er omme. Børne- og kulturudvalget har også opfordret folkeoplysningsudvalget til at præcisere, hvad udvalget forstå ved vedligeholdelse og anlæg. Det vil udvalget gøre, fortæller formand Steen Bjørn. - Det vil være et godt værktøj for os, hvis der er uklarhed omkring det nu. Et regelsæt kan tydeliggøre, hvad der er hvad, siger Steen Bjørn. Han tilføjer, at udvalget benyttede sig af Kommunernes Landsforenings retningslinier, da der blev taget stilling til foreningernes projekter. Ingstrup Sportsforenings ansøgning vil nu blive vurderet påny i folkeoplysningsudvalget, som i øvrigt har bevilget mere end 700.000 kr. i tilskud til egne og lejede lokaler for 2003.