EMNER

Klarere regler

Ombudsmanden efterlyser klarere regler for ministres modtagelse af gaver.

Det er også på tide, ikke kun for ministres vedkommende, men for alle i offentlig tjeneste, uanset om de er folkevalgte, udnævnte eller ansatte. Den almindelige viden om, hvad man må og ikke må, sejler. Når man hører ministre og højt placerede embedsmænd udtale sig, lyder det desuden, som om de blander skatteregler og almindelig åbenhed sammen med straffeloven bestikkelsesbestemmelser. Ingen i offentlig tjeneste eller hverv må uberettiget modtage gaver, men der er åbenbart opstået tvivl om grænsedragningen både nedad mod bagatellerne og opad. Kan en politidirektør, et byrådsmedlem eller en minister tage mod fribilletter til sportskampe og koncerter? Kan en minister modtage et Rolex-ur til ca. 70.000 kr. i forbindelse med et besøg i Qatar? Måske er der behov for at løfte bagatelgrænsen, når der er tale om fribilletter, hvis det pågældende arrangement har en vis sammenhæng med den offentlige tjeneste eller det offentlige hverv. Hvis f.eks. et byrådsmedlem bruger en formiddag på at besøge det kommunale renseanlæg, vil folk nok synes, at det er godt, vedkommende vil sætte sig ind i de kommunale opgaver. Hvis samme person derimod afsætter en aften til at gå i det kommunalt finansierede teater, er der en tilbøjelighed til at mene, at vedkommende morer sig på skatteborgernes bekostning. Gaver til mærkedage bør der ses nøjere på. Her gives der gaver i lange baner både til ansatte, udnævnte og folkevalgte. Gaverne er gennem årene blevet flottere og flottere, men indtil nu er det mest blevet opfattet som noget, der var et anliggende mellem modtager og Skat. Her er noget galt, for en mærkedag må ikke blive et skjul for uretmæssig modtagelse af gaver. På det seneste er låget helt røget af gryden. Skatteminister Troels Lund Poulsen har modtaget et Rolex-ur til ca. 70.000 kr. af en arabisk sheik og synes overrasket over, at det skulle være forkert! Er det nogle af globaliseringens uskikke, som føres ind i dansk ret og tradition? De danske regler til beskyttelse af offentligt ansattes og folkevalgtes uafhængighed og integritet kunne passende være et af vores bidrag til globaliseringen. De passer til demokratiet i modsætning til andre kulturers rundhåndede, gensidige forgyldning blandt samfundets elite. Man må også formode, at den gavmilde sheik ville blive ubehageligt til mode ved at høre, at han gav ministeren valget mellem at aflevere uret derhjemme i ministeriet eller begå en strafbar handling. Ombudsmanden har påpeget en alvorlig revnedannelse i vores demokratiske hus. Lad os få det lukket!