Klarhed og brillans

En stor og nuanceret pianist på en gang teknisk overlegen og spirituel - Eugene Mursky.

En stor og nuanceret pianist på en gang teknisk overlegen og spirituel - Eugene Mursky.

KONCERT Eugene Mursky, klaver Vi er jo i 200-året for Frederic Chopins fødsel, og i den anledning havde Hjørring Musikforening arrangeret en ren Chopin-matiné med den 35-årige usbekiske pianist Eugene Mursky søndag eftermiddag. Mursky havde valgt at indlede med den pompøse militær-polonaise i A-dur, og allerede her viste han sig som en bastant fortolker af de monumentale numre. Det voldsomme gik igen i den store nocturne i c-mol og i den afsluttende, flotte, heroiske polonaise i As-dur, som også fik et vist depressivt præg. Men i Chopins polonaiser drejer det sig om snart lyriske, snart dramatiske overdrivelser af den folkelige i trefjerdedels takt angivne skridtvise pardans, der var så elsket og udbredt i Polen på Chopins tid, og den tone ramte Mursky præcist. De store udsving i Murskys fortolkninger mødte man i balladen i g-mol, hvor det lyriske afløstes af vældige løb, i sig selv en virtuos kraftpræstation. Det kraftfulde afløstes af hans stilsikre fortolkninger af fire nocturner, hvor det lyriske og yndefulde dominerede frem til c-mol-nocturnens drastisk-intense karakter. Murskys interpretationer viste, hvor stor og nuanceret en pianist, han er. Dels er han teknisk overlegen, dels er mange af hans fortolkninger på et spirituelt niveau, og han formåede at indgive de enkelte numre en vidunderlig meningsfylde gennem sin virtuositet. Samtidig sad man med en fornemmelse af, at Mursky bestandig erindrede sig, at Chopin ikke bare havde en metronom stående på sit flygel, men også sagde: "Sanghånden må afvige fra den nøjagtige tid, men den akkompagnerende hånd skal holde tiden.", for hos Chopin er netop højre hånd "sangsolisten", den venstre akkompagnatøren. Murskys klaverstil bærer præg af stor vilje og evne til at pointere sangbarheden hos Chopin, så at kompositionernes højre hånds melodik bliver til en slags flygelets bel canto. Eftermiddagen blev et fascinerende møde med en pianist, der teknisk overlegen og ræsonnerende samt højst moderne, men også ejendommeligt provokerende, gav Chopins kompositioner en glødende fremstilling med en prægtig klarhed og brillans ned i mindste detalje. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Eugene Mursky, piano Hjørring Musikforening Bibliotekets sal, Metropol, Hjørring