EMNER

Klarhjernet og engageret

Mette Koefoed Bjørnsen.

Mette Koefoed Bjørnsen.

¿Mette Koefoed Bjørnsen, formand for Forligsinstitutionen fra 1988 til 1992, er død, 87 år. Ved sin død boede Mette Koefoed Bjørnsen på Håndværkerforeningens Plejehjem i København. Mette Koefoed Bjørnsen, der var efterkommer af komponisten Carl Nielsen, blev mest kendt i offentligheden som forligsmand. Hendes evne til at opnå forlig skabte respekt og begejstring hos nogle. Af andre blev hendes facon opfattet som barsk, men det var altid med et glimt i øjet. Klarhjernet, vital, inspirerende og engageret - en pragtfuld kone. Det er bare nogle af de adjektiver, der i tidens løb er blevet brugt om Mette Koefoed Bjørnsen. For hende var det en lidenskab at få svære økonomiske sammenhænge til at fremstå tydeligt, ligesom hun elskede at skære igennem, når diskussionerne efter hendes mening blev for langstrakte. Mette Koefoed Bjørnsen kom til Forligsinstitutionen i 1979 - først som stedfortrædende, men fra 1982 som en af statens tre forligsmænd. I 1988 blev hun tillige udpeget til formand for Forligsinstitutionen. Hun var den første forligskvinde, og hvis nogen fra starten havde tvivlet, blev tvivlen hurtigt gjort til skamme, da hun i 1981 hjalp sømændenes overenskomst med rederne på vej og bagefter mæglede i bankfunktionærernes og journalisternes konflikter. Mette Koefoed Bjørnsen var i en årrække lektor i samfundsøkonomi og statistik ved Danmarks Sociale Højskole og ekstern lektor på Københavns Universitet. Hun nåede også at undervise i økonomi og statistik på Niels Brocks Handelsskole og på Handelshøjskolen. Hun skrev desuden flere lærebøger om samfundskundskab, økonomi og statistik. Mette Koefoed Bjørnsen var gift med oberstløjtnant Bjørn Bjørnsen og mor til tre drenge. /ritzau/

Breaking
Statsministeriet indkalder til pressemøde mandag aften
Luk