Klarsyn

Jan Trøjborg, kommende formand for KL, er en modig mand. Det er borgmesteren i Aalborg ikke. For mens Jan Trøjborg tager fat om nældens ord og klart siger, at der skal ske reformer af det danske samfund, så svarer Henning G. Jensen at det vil være politisk selvmord at pille ved efterløn og dagpenge.

Situationen er jo ellers alvorlig nok. I de kommende år vil der gå mange flere ældre på pension, end der kommer ind på arbejdsmarkedet p.g.a. de små ungdomsårgange. Den høje skat og det høje lønningsniveau i Danmark presser virksomhederne til at søge til billigere lande at producere i deres varer i. Der sker i dag så massive overførsler til efterløn og dagpenge, at de, der er tilbage på arbejdsmarkedet simpelthen ikke kan løfte byrden. Derfor står vi i bund og grund ikke med et valg - det er en nødvendighed at lette byrden. Vi konservative har længe været fortalere for at lave reformer, der kan fremtidssikre det danske samfund. Derfor er det glædeligt, når blot en enkelt ledende socialdemokrat erkender, at opgaven er bunden og kræver politisk handling. Det tyder da på, at der trods alt visse steder i oppositionen er en vis erkendelse af den danske udfordring. Derimod er det skræmmende, at langt størstedelen af de socialdemokratiske borgmestre ikke kan se, at netop den service, som de skal levere ude i kommunerne er dybt afhængig af, at der sker reformer på arbejdsmarkedet og på overførselsområdet. Eller også er logikken den såre enkle, at S og SF med flere simpelthen er bange for vælgerne. Jeg synes jo, det må og skal være sådan, at politikerne skal udvise ansvarlighed - ikke blot for det kommende budgetår, men også for de kommende generationer. Jeg erkender blankt at det ikke altid er populært i hele befolkningen at udfase velfærdsordninger og lave reformer - men det kan være en nødvendighed. Og lige netop dér er der forskel på politikere - og de, der "leger" politik. Jan Trøjborg er politiker og jeg vil håbe hans klarsyn vil sprede sig til resten af socialdemokraterne og SF. Men jeg er ærlig talt ikke optimistisk: Venstrefløjsparolen er stadig bare at lukke øjnene og forsøge at bilde befolkningen ind at "det går nok". Set med mine øjne må det aldrig blive "politisk selvmord" at være ansvarlig.