Energiselskaber

Klart ja til fusion mellem BOE og HHE

Repræsentantskabsmøde mener, at fusion er en god idé

BRØNDERSLEV:Repræsentantskabet for Brønderslev og Oplands Elforsyning nikkede ja til planerne om at fusionere Brønderslev og Oplands Elforsyning (BOE) og Han Herreds Elforsyning (HHE). Bestyrelsen havde indstillet, at der arbejdes videre med ideen, og repræsentantskabet bakkede helt op. Siden 22. december er der i al hemmelighed arbejdet på en fusion. Det skete på baggrund af en henvendelse fra Han Herreds Elforsyning. Det er planen, at fusionen skal ske pr. 1. januar. Til den tid holdes der fælles repræsentantskabsmøder, men fortsat for de to selskaber. Det er aftalt, at Brønderslev og Oplands Elforsynings direktør, Kaj Stoumann, skal være direktør det første år efter fusionen, hvorefter direktør for HHE, Henrik Mentz, indtager direktørstolen i Brønderslev. De to domiciler i Brønderslev og Brovst skal opretholdes. Men direktionen får sæde i Brønderslev. Fra repræsentantskabets side blev det slået fast, at der er tale om en decentral struktur. I den kommende tid skal ledende stillinger besættes, idet lederne skal være med til at gennemføre fusionen. Der vil være beskæftiget 70 medarbejdere i det ny selskab. Det får en omsætning på 275 mio. kr. og en egenkapital på ca. 1,4 milliarder kroner. BOE er ca. dobbelt så stor som HHE.