Lokalpolitik

Klart nej til skatteforhøjelse

Borgmester-løfte om at der kommer budgetforslag på bordet til 1. behandling

BRØNDERSLEV:Den kommende uges tid bliver der meget koncentrerede forhandlinger mellem de politiske grupper omkring budget 2004. Det bliver en meget vanskelig opgave at få budgettet til at hænge sammen, konstaterede flere politikere. Det budgetoplæg, som byrådet fik præsenteret til 1. behandlingen, er kun et teknisk budget. Nu skal der så hovedsageligt drøftes besparelser. Byrådet har et sparekatalog, hvor der skal findes ca. 10,5 mio. kr. Det er det underskud, der er på det tekniske budget. Der var debat om den måde, budgettet fremlægges på, og Jens Arne Hedegaard (V) gav løfte om, at der fra næste år arbejdes på at fremlægge et færdigt budgetoplæg til 1. behandlingen, og så kan der forhandles ud fra det. Jens Arne Hedegaard sagde, at det ikke er blevet lettere af, at byrådet i begyndelsen af september modtog et brev fra regeringen. Heraf fremgik, at der efter al sandsynlighed kommer en midtvejs-regulering af budgetgarantien for 2004, hvilket for Brønderslev Kommune vil betyde 1,2 mio. kr. ekstra. - I fjor fremlagde jeg min vision for en langsigtet økonomisk strategi for Brønderslev Kommune - en strategi, et enigt byråd tilsluttede sig. - Der skal over årene oparbejdes et driftsoverskud, som svarer til anlægsinvesteringerne. Målsætningen for den kommunale økonomi er, at skatterne skal holdes i ro, og at budget og regnskab er i balance. Desuden skal den daglige drift kunne varetages uden at kassebeholdningen bliver negativ.Jens Arne Hedegaard sagde, at overførsels-udgifterne er kommunens smertensbarn. - Via kommuneaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen fik vi ikke det tilskudsbeløb som særligt vankeligt stillet kommune, som vi havde forventet. I fjor fik vi 5,8 mio. kr., men i år har vi kun fået 1,5 mio. kr. Arne M. Jensen (S) understregede, at det er vigtigt for Brønderslev Kommune at signalere, at Brønderslev Kommune fortsat skal være en kommune i udvikling - ikke afvikling. - Vi får ikke forstærket den tilflytning og befolkningstilvækst, der er grundlagt de senere år, udet fortsatte serviceudvidelser og nye spændende tiltag, til gavn og glæde for kommunens borgere. Arne M. Jensen ønskede at vide, om flertallet i byrådet er parat til at drøfte en skatteforhøjelse, hvis det er nødvendigt. - Ikke fordi vi stiler efter det, bemærkede han. Jens Arne Hedegaard: - En skatteforhøjelse er ikke på min dagsorden.