Klart nej til villaer i Byparken

Stor modstand mod byggeri i det rekreative område Byparken i Brønderslevs nordby

Esben Heine
Der er ikke tilfredshed med den vejforlægning, Brønderslev Kommune foreslår. Tegning: Brønderslev Kommune
Brønderslev 24. april 2016 07:23 - Opdateret 24. april 2016 09:02

BRØNDERSLEV: 498 borgere har skrevet under på indsigelser i protest mod Brønderslev Kommunes nye lokalplan i Ådalen. Det drejer sig blandt andet om at inddrage omkring halvdelen af Byparken i Ådalen i Brønderslevs Nordby til bebyggelse.

De 498 indsigelser er opdelt i tre kategorier. Den ene stak indsigelser er imod, at der placeres 19 byggegrunde syd for Vrangdrupvej i Ådalens rekreative område, Byparken.

Den anden stak indsigelser går på, at 4.000 kvadratmeter af Byparken overdrages vederlagsfrit til Vrangdrupvej 49, hvilket kommunen - ifølge beboere - ikke har beføjelser til kunne forære væk til privatpersoner.

Den tredje stak indsigelser går på, at der etableres en asfalteret vej igennem Byparken til at servicere de to erhverv, der er tilmeldt på Vrangdrupvej 49, hvilket fremgår af cvr.dk

Oprindeligt skulle Vrangdrupvej 49 have lov til at benytte stisystemerne til privat kørsel til og fra deres ejendom, men disse forudsætninger har ændret sig, nu hvor der drives to erhvervsvirksomheder på adressen.

- Det skal understreges, at det er Brønderslev Kommunes nye lokalplan, vi er utilfredse med. Der er et særdeles godt forhold imellem beboerne, siger Christina Uggerby, Henrik Knudsen og Henrik Abildgaard.

Til Ejerlauget Ådalens sædvanlige generalforsamling blev der udtrykt stor utilfredshed blandt grundejerne, og det blev oplyst, at fem grundejere over længere tid har forhandlet med kommunen om de tre indsigelser.

Fra grundejerne var der stor opbakning til protest mod Brønderslev Kommunes planer, hvorfor det blev besluttet at nedsætte et udvalg af flere grundejere fra området.

En del af udvalget består af Christina Uggerby, der er flyttet ”hjem” fra Aalborg, Henrik Knudsen, der flyttede fra København og Henrik Abildgaard, der flyttede hertil fra Vejen.

- Vi har alle valgt Ådalen netop på grund af det rekreative område, som nu spoleres af den nye lokalplan.

- Vi havde valgt en anden by, hvis vi havde vidst, at Brønderslev Kommune ændrede på lokalplanen, som de nu gør, tilføjer Henrik Abildgaard.

Christina Uggerby peger på, at beboerne har købt grund i tillid til, at der skulle være en bypark, som alle mener vil blive et særdeles rekreativt område for beboerne. Byparken skulle være et område, som ikke kun Ådalens beboere, men hele Brønderslevs borgere, skulle kunne benytte. Det fremgår af lokalplanens ordlyd.

Borgerne er utilfredse med, at kommunen vederlagsfrit overdrager 4.000 kvadratmeter af Byparken til en lodsejer, mod at lodsejeren fjerne eksisterende jordvarmeslanger. Også set i lyset af, at der også etableres 19 byggegrunde i byparken. Man kan da ikke forære et område væk til én person. Hvis Brønderslev Kommune vil forære et område af Byparken væk vederlagsfrit, burde de give det til områdets to ejerlaug i fællesskab, således at området er frit tilgængeligt og til glæde for alle.

Christina Uggerby, Henrik Knudsen og Henrik Abildgaard mener, at den i lokalplanen omtalte ”vej” skulle have karakter af en sti, hvilket kommunen nu vil ændre. Stien med tilkørsel til en ejendom skal med ændringen nu have karakter af en reel vej, og til trods for ændringen skal den stadig gå tværs igennem byparken og tilstøde vejen i Ådalen øst for boligblokkene. Beboerne i Ådalen er generelt af den opfattelse, at tilkørslen til Vrangdrupvej 49 i stedet burde etableres fra nordvest om den nye omfartsvej. Når stien skal ændre karakter til en vej, bør kommunen kunne finde et kompromis således, at trafikken ikke skal ledes gennem vores Bypark.

- Vi kan ikke acceptere trafik og gangsti på samme vej igennem vores alle rekreative område. Vi er ikke interesseret i at få trafik i Byparken, hvor der bor mange børn, bemærker Henrik Abildgaard, der er utryg ved at sende sine børn ud på en vej med både privat- og erhvervstrafik.

Tidligere er der klaget over blandt andet store lastbiler, der benyttede vejen i Ådalen som gennemkørselsvej, men de store affaldstransporter har nu fundet andre veje.

En anden mulighed, som beboerne peger på, er, at Vrangdrupvej 49 skal have vejadgang via én af de planlagte stikveje, der anlægges til det kommende boligområde i Byparken. Hvilket både vil være mindre generende for alle, men også en langt kortere og dermed langt billigere vej, bemærker beboerne samstemmigt. En billigere løsning er til hele Brønderslev Kommunes fordel.

Brønderslev Kommune begrunder ændringerne i planerne vedrørende de 19 grunde i Byparken med de arkæologiske udgravninger, som vil koste kommunen 23 mio. kr., hvis der bygges, hvor der er gjort arkæologiske fund. Nu lægges der op til at bygge, hvor der ikke ventes at være noget af arkæologisk interesse. Udvalget er på vegne af borgerne i området interesseret i at genåbne forhandlinger med Brønderslev Kommune for at finde en tilfredsstillende løsning for alle beboerne i området.

chat_bubble Kommentarer keyboard_arrow_down

Log ind for at kommentere.
Henter artikler...
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...