Lokalpolitik

Klart signal til Palm City

Ny bestyrelse i Forsyningen A/S vil have økonomisk garanti, før der gives flere byggetilladelser

Det ene hus, der ligger på Kærhaven 29, bliver tilsluttet forsyningsnettet, men dermed stopper kloakering og byggemodningen i Palm City indtil videre. Arkivfotow

Det ene hus, der ligger på Kærhaven 29, bliver tilsluttet forsyningsnettet, men dermed stopper kloakering og byggemodningen i Palm City indtil videre. Arkivfotow

Der skal ikke gives flere byggetilladelser i Palm City, før der er sikkerhed for tilslutningerne eller økonomisk garanti over for Frederikshavn Forsyning A/S. Det er det klare politiske signal fra den nye bestyrelse i Frederikshavn Forsyning A/S til kommunens tekniske direktør og til folkene bag ferieprojektet Palm City. Bestyrelsen mødtes torsdag og konstituerede sig med SF'eren Brian Pedersen som ny formand. Han tager over efter Jens Hedegaard Kristensen (S), der ikke længere sidder i Forsyningens bestyrelse, og den første store sag på dagsordenen var netop Palm City. Brian Pedersen og borgmester Lars Møller (V) mødtes før jul med folkene bag ferieprojektet på Apholmen og lyttede til deres synspunkter. Nej til forskelsbehandling - Det korte af det lange er, at vi ikke vil forskelsbehandle kunderne. Det er signalet fra den nye bestyrelse til teknisk forvaltning og til folkene bag Palm City, siger Brian Pedersen. - Vi skal have klarhed over, hvad der er op og ned i hele den sag, inden vi foretager os yderligere. - Vi skal blandt andet have klarhed over, om man stadig ønsker fjernvarme i nogle af boligerne, eller om det hele skal forsynes med jordvarme. Ifølge lokalplanen skal der være fjernvarme, siger Brian Pedersen. Bestyrelsen besluttede dog at tilslutte forsyningsledningerne til det ene hus, der ér bygget på Kærhaven 29, hvor forsyningsledningerne er ført næsten helt hen til huset. Dog med den tilføjelse, at der ikke kloakeres eller byggemodnes yderligere i området, før førnævnte forhold er på plads. I samme omgang løser Forsyningen et problem med kloakken til Fun House ved Nordstrand Camping, der hidtil har været koblet på en tømningstank.