Klart vand og overskud

Vandforsyning 1. marts 2003 07:00

KØLVRING: Vand af fineste kvalitet og et regnskab med overskud. Det var de positive meldinger, da Kølvring Vandværk havde generalforsamling på Arentsminde Cafeteria. Formand Åge Nicolajsen oplyste, at der ikke var været nogle brud i årets løb, og vandværket har fået en ny forbruger, da Han Herreds Elforsyning har fået lagt vand ind på deres transformatorstation. Formanden uddelte en oversigt over vandprøverne fra alle kommunens vandværker. Det fremgik, at Vildmosevandværket, som forsyner Kølvring Vandværk, har det bedste vand i hele kommunen. Han fortalte også, at værket havde købt 26.285 kubikmeter vand af kommunen. Det er et fald på 11,2 pct. og skyldes, at en af de store forbruger havde solgt sin besætning og senere sin ejendom. De to største forbrugere aftager 40 pct. af det solgte vand, og 10 pct. af forbrugerne aftager 90 pct. af det samlede forbrug. Kasserer John Larsen gennemgik regnskabet. Der var solgt vand for 346.698 kr. og det gav et overskud ved normalt drift på 17.569 kr. Årets resultat blev efter tilslutningsafgift og finansielle poster et overskud på 33.827 kr. Budget og takstbladet blev godkendt med uændrede takster, så den faste afgift er stadig på 400 kr. om året og en kubikmeterpris på 3,85 kr. John Larsen fortalte, at med en fast afgift på 400 kr. er værket ikke sårbart, hvis en af de store forbruger stopper med at aftage vand, idet der i budgettet kun er regnet med en indtægt på 3000 kr. fra salg af vand. Jørgen Slot og John Larsen blev genvalgt til bestyrelsen. Per Østerrøgild blev valgt som suppleant. Bjarne Jensen genvalgt som revisor, og Lars Kristensen blev valgt som revisorsuppleant.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...