EMNER

Klasse samlet igen efter 40 år

14 af 17 elever fra realklasse årgang 1966 mødte op på Sortebakkeskolen

Klas­sen sam­let på Sor­te­bak­ke­sko­len in­den mid­da­gen på Nør­ag­er Kro. Fra ven­stre i for­res­te ræk­ke tid­li­ge­re klas­se­læ­rer Al­lan Ras­mus­sen, An­nie Kjær Jen­sen (An­der­sen) - Aale­strup, Ben­te Kors­gaard (An­der­sen) - Ho­bro, Else Sol­vang Mad­sen (Poul­sen) - En­ges­vang, Bo­dil Thomesen (Meu­len­gracht) - Ves­ter Has­sing, Bir­the Dre­jer Støtt­rup (do.) - Svend­borg og tid­li­ge­re læ­rer samt vi­ce­sko­le­in­spek­tør Ans­gar Mad­sen. Ba­gerst fra ven­stre Arly Hald - Nør­ag­er, Chris­ten Las­sen - Ar­den, Lillian Hamilton (Pe­der­sen) - Nør­ag­er, Jør­gen Grøn - Sjø­strup, Ella Rask (Frue­kil­de) - Horn­slet, Jør­gen Laust­sen - Ros­kil­de, Anne Met­te Thom­sen (Poul­sen) - Aars, Gun­nar Bjørn - Hjør­ring og Niels Tegl­skov - Ris­skov. PRI­VAT­FO­TO: GUNNAR BJØRN

Klas­sen sam­let på Sor­te­bak­ke­sko­len in­den mid­da­gen på Nør­ag­er Kro. Fra ven­stre i for­res­te ræk­ke tid­li­ge­re klas­se­læ­rer Al­lan Ras­mus­sen, An­nie Kjær Jen­sen (An­der­sen) - Aale­strup, Ben­te Kors­gaard (An­der­sen) - Ho­bro, Else Sol­vang Mad­sen (Poul­sen) - En­ges­vang, Bo­dil Thomesen (Meu­len­gracht) - Ves­ter Has­sing, Bir­the Dre­jer Støtt­rup (do.) - Svend­borg og tid­li­ge­re læ­rer samt vi­ce­sko­le­in­spek­tør Ans­gar Mad­sen. Ba­gerst fra ven­stre Arly Hald - Nør­ag­er, Chris­ten Las­sen - Ar­den, Lillian Hamilton (Pe­der­sen) - Nør­ag­er, Jør­gen Grøn - Sjø­strup, Ella Rask (Frue­kil­de) - Horn­slet, Jør­gen Laust­sen - Ros­kil­de, Anne Met­te Thom­sen (Poul­sen) - Aars, Gun­nar Bjørn - Hjør­ring og Niels Tegl­skov - Ris­skov. PRI­VAT­FO­TO: GUNNAR BJØRN

NØRAGER:Det var en flok forventningsfulde tidligere elever i senioralderen fra alle dele af landet, der for nylig satte hinanden stævne på Sortebakkeskolen. - Vi havde besluttet at markere, at det nu er præcist 40 år siden vi forlod realklassen. Nogle af os havde næsten ikke set hinanden i de mange forgangne år, men alligevel var de fleste hurtige til at genkende gamle klassekammerater, fortæller Jørgen Grøn, Sjøstrup ved Aars, medarrangør af klassefesten. Af samtlige 17 elever i den gamle realklasse inklusiv de to, der droppede ud undervejs samt to, der efter 2. real fortsatte på gymnasiet i Aars, mødte 14 frem til sammenkomsten. - Det var utroligt flot. Af de tre resterende var to forhindret grundet ferie og en enkelt bosiddende i Frankfurt var forhindret af andre årsager, påpeger Jørgen Grøn. Med til 40 års jubilæet var også de gamle elevers tidligere klasselærer, Allan Rasmussen, der i dag bor på plejehjemmet i Nørager. - Vi havde godt nok foreslået at vi kunne besøge ham der, men han insisterede på at hvis helbredet var til det, ville han gerne deltage i sammenkomsten på Sortebakkeskolen, tilføjer Jørgen Grøn. Gensyn med klasserum Med til sammenkomsten var også en anden af klassens lærere, tidligere viceskoleinspektør Ansgar Madsen, Hobro, der viste dem rundt på skolen. - Den var blevet væsentlig udvidet siden vi gik der. I sin tid havde vi klasseværelse i den gamle fløj ud mod Løgstørvej lige over for lærerboligerne, men lokalet er godt nok blevet kraftigt udvidet siden da, erkender Jørgen Grøn. Snakken eleverne imellem inklusiv fortællinger om hvad hver enkelt havde bedrevet siden de skiltes for 40 år siden trak så meget ud på Sortebakkeskolen, at den efterfølgende middag på Nørager Kro blev indtaget med forsinkelse. - Og her snakkede folk også videre næsten i det uendelige, så vi først stoppede klassejubilæumsfesten der klokken to om natten, afslører Jørgen Grøn. Blandt alle deltagerne var der enighed om at gentage det vellykkede arrangement, og et forslag om at ses igen om 10 år blev hurtigt skåret ned til først fem og til sidst tre år. Det blive privat hos en af de gamle elever, der i dag er bosat i Nørager. - For nu har vi jo fået genset Sortebakkeskolen, som vi kom til fra Nørager Skole i 7. klasse ved åbningen i 1962, pointerer Jørgen Grøn, der selv betegner jubilæumsfesten som en stor succes præget af masser af nostalgi, kærlige minder og varme gensyn.