Klassefesten får et stort jubilæumspust

Tversted Skole forbereder at skolen til efteråret runder 50 år

TVERSTED:En rigtig stor klassefest. Sådan betegner skoleinspektør Flemming Mejlvalg den begivenhed, som skal markere Tversted Skoles 50 års jubilæum, men forventningen er i festudvalget, at klassefesten vil trække imellem 400 og 800 tidligere elever til byen den 19. august. - Vi har gennemgået samtlige klasseprotekoller for at finde to elever i hver klasse, som ville påtage sig opgaven at finde frem til de andre elever i klassen og sende invitationen til jubilæet. Det har der været en stor opbakning til, og jeg tror på at der kommer mange, siger Flemming Mejlvang. Tilmeldingerne til skolens jubilæum er ved at strømme ind, men skoleinspekøren har endnu ikke noget overblik over hvor mange tidligere elever og ansatte, der vil komme til jubilæumsfesten sammen med det nuværende personale. Tilmeldingsfristen er sat til 1. juni. Egentlig er skolens jubilæum først til oktober, men skolens ledelse har valgt fejre begivenheden allerede 19. august, idet der dagen i forvejen er en stor sommerkoncert ved Klitgården med Aalborg Symfoniorkester, hvor et stort telt er slået op. Det udnytter skolen ved at holde jubilæumsfesten der om aftenen. Om eftermiddagen har Tversted Skole åbent hus for alle interesserede. Festudvalget har også fået lavet et jubilæumsskrift, som netop er sendt i trykken. Til delvis dækning af trykkeudgiften til skriftet har børne- og kulturudvalget bevilget 10.000 kroner.