Klassekamp med ukendt resultat

Udvalgsmedlemmer ikke afklarede om fremtidens placering af 7. klasserne

NY HJØRRING: Det kan godt være, at landets statsminister har aflyst klassekampen, men der er risiko for, at den genopstår i det vendsysselske - i hvert fald, når det drejer sig om den halve snes små skoler i Ny Hjørring Kommune, der formentlig ikke vil være alt for begejstret, hvis de mister deres 7. klasser. Og godt nok er det lige lovlig tidligt for dem at råbe ”ulven kommer”. I første omgang er det blot en høringsmulighed, der kommer med posten i november, men som bekendt har formanden for børne- og undervisningsudvalget, Ole Albæk (UP), allerede tilkendegivet, at han personligt gerne så, at 7. klasserne blev rykket ind til de større skoler, så de blev en del af den øvrige overbygning med 8. og 9. klasserne. NORDJYSKE har spurgt resten af medlemmerne i børne- og undervisningsudvalget om deres holdning til flytning af 7. klasserne, og der danner sig ikke noget entydigt svar - og heller ikke alle medlemmer har reageret på forespørgslen. Thomas Mark fra de radikale siger: - Jeg har ikke en fuldstændig afklaret holdning, da jeg er indstillet på at lytte til tilbagemeldingerne, inden jeg og udvalget træffer en beslutning, men jeg er mest stemt for at flytte 7. klasserne til overbygningsskoler. Fordele kan være, at der er større faglig sparring mellem lærerne indenfor eksempelvis tysk og fysik, end på den mindre skole, der kun skal undervise i disse fag på en årgang. Imod taler, at skolen jo mister elever og dermed bliver mere sårbar overfor elevtalsudsving. Jeg synes, vi skal skabe gode skoleforløb for vores børn. Til det hører en overbygning, hvor der er et passende antal elever - gerne tre til fire spor - og et miljø med mulighed for at organisere undervisningen på andre måder end i klasseundervisning. 7. 8. og 9. klasserne kan derfor være et fint sammenhængende forløb på samme skole. Hvis et antal skoler blev organiseret som et netværk af skoler med fælles ledelse, kan man kan godt sikre den faglige sparring mellem lærerne. Fra Lene Berendt lyder (UP) meldingen: - Vi har haft emnet oppe i forbindelse med skolestruktur, og ønsker dialog omkring skolestrukturen som indbefatter 7 klasserne, som vi kommer til at forholde os til. Jeg er ikke selv afklaret og afventer flere informationer og dialog omkring det. Jeg er dog af den holdning, af at det er børnenes faglighed, der skal komme i første række. Sindals borgmester Søren Risager (V), der også har sæde i udvalget, påpeger: - Når vi har holdt vores næste møde, sendes forslaget i høring, og så må vi lytte til argumenterne og se, hvad der giver de fleste fordele. Det er klart, at man ikke løber fra den opvækst, man har - men som valgt i Ny Hjørring må jeg kigge på området som en helhed. S-gruppeformand Arne Boelt vil ikke kommentere problemstillingen, før han har deltaget i nærmere drøftelser - både i udvalget og i sit parti. I uge 43 skal Arne Boelt og Søren Risager i øvrigt mødes med skolebestyrelsen ved Mosbjerg Skole i. Det er kombinationen af, at de sidder i Sindal Kommunalbestyrelse og Sammenlægningsudvalget, der har afstedkommet invitationen.