Klassens frække dreng

Første gang Niels Egelund mærkede, at markante meninger koster, var for snart 30 år siden på Danmarks Lærerhøjskole. Dengang havde han analyseret sig frem til, at store klasser er lige så gode for elevernes faglige udvikling som små klasser, og den upopulære konklusion fik et flertal af kollegerne til at kalde ham uvidenskabelig og uvederhæftig. Men kritikken fik ikke lukket munden på manden, der er mediernes yndlingsekspert, når der skal hæftes klare meldinger på tilstanden i landets folkeskole og dens elever. Han taler for større skoler og flere elever. Han efterlyser ro, mere disciplin og mere paratviden. Synspunkter, der stadig en gang imellem resulterer i hademails og verbale øretæver fra kolleger og andre med meninger om folkeskolen. - Det er klart, at hvis man forholder sig kritisk til nogle ting, så vil man typisk få hug for det, og det er jo så det. Men de fleste hug kommer fra folk, der kun har læst overskrifter, lød det fra Niels Egelund for nogle år siden i fagbladet Folkeskolen. Og selvom professoren ved Danmarks Pædagogiske Universitet helst havde været de fleste hug foruden, så er det en pris, han er villig at betale for at se sin forskning og sine synspunkter blive forvandlet til handling i politikernes hænder. Og ingen tvivl om, at politikerne lytter. Så sent som i denne uge blev der lyttet til hans ord og konklusioner om den internationale PISA-undersøgelse, der årligt tager pulsen på skoleelevers læsefærdigheder eller manglen på samme. Niels Egelund lever efter mottoet "man kan, hvad man vil", og skal man tro hans cv, har han villet meget gennem årene. Uddannet som lærer i 1960'erne og arbejdet som pilot i 1970'erne. Siden var det psykolog-studierne, der trak, i 1990'erne blev han professor i pædagogik, og i dag har han - ud over professor-titlen - også en titel som direktør for Center for Strategisk Uddannelsesforskning. Den 65-årige professor arbejder efter eget udsagn 80 timer om ugen, men trods den omfangsrige arbejdsindsats har han stadig tid til at pleje en anden stor passion, nemlig at få luft under vingerne i et af de private fly, han ejer. Fritidsinteressen fjerner al stress, siger Niels Egelund, der har haft certifikat i 40 år, men det har også præget ham som menneske. - Du vænner dig til altid at have en plan B. Hvis jeg flyver over Kattegat, sørger jeg altid for at være i nærheden af øer, hvor jeg kan nødlande, hvis det skulle blive nødvendigt. Og hvis der ingen øer er, spejder jeg efter skibe. Det er en god egenskab at dyrke, og mine kolleger har også flere gange påpeget, at noget af den tankegang skinner igennem i mit arbejde på universitetet, har han fortalt til Jyllands-Posten. Lidenskaben deler han med hustruen Malene Egelund Rohde, som er luftkaptajn. De to blev gift for få år siden og bor på Frederiksberg. Familien tæller desuden to voksne børn og et barnebarn.