Klasser skal måske flytte

Skolelukninger 26. september 2002 08:00

FARSØ: Det er langt fra kun forældrene og lærerne, der kommer til at mærke forandringer i hverdagen, hvis den nye skolestruktur sættes i værk. Det kommer - måske - også til at berøre klassernes placering på skolerne, erkender børne- og kulturudvalgets næstformand, Kurt Friis Jørgensen (V), før forældre og lærere i dag orienteres om oplægget til en ny skolestruktur. I politikernes oplæg til skolesturkturen, står der nemlig, at den arbejdsgruppe, som skal arbejde med strukturen, "skal medtage en vurdering af antallet af klassetrin på de forskellige afdelinger". "Det bør af (arbejdsgruppens, red.) forslaget fremgå, hvilke eventuelle klassetrin, der skal overflyttes og hvornår," hedder det i vedtagelsen fra børne- og kulturudvalget. Udelukker ikke flytning - Det betyder, at det skal vurderes, om der er pædagogisk og økonomisk belæg for at køre videre med klasser på helt ned til seks-otte elever. Det er ikke noget, vi har lagt os fast på, men vi udelukker det heller ikke, forklarer Kurt Friis Jørgensen, der i øvrigt har en fortid som skolebestyrelsesformand på Ullits Skole. - I hvert fald økonomisk er det ikke den optimale udnyttelse af ressourcerne. Men arbejdsgruppen skal vurdere, hvordan det ser ud pædagogisk. Det har jeg ikke den helt store baggrund for at udtale mig om. Men alt småt er jo ikke altid godt, siger Friis. Forældrene får dog rig lejlighed til at ytre sig, når arbejdsgruppen har barslet med sit forslag til en ny skolestruktur 1. december. - Det hele skal ud i høring, hvor forældrene kan reagere. Derefter behandler vi det igen i børne- og kulturudvalget, og fører det til ændringer i forslaget, kommer det ud til høring hos forældrene igen, før den endelige beslutning træffes, siger Kurt Friis. Farsø klart størst I dag har Farsø Skole 518 elever, mens V. Hornum Skole kommer næstefter med 164 elever, efterfulgt af Strandby Skole med små 150 elever, Ullits Skole med 143 elever og sluttelig Louns-Alstrup Skole med 80 elever. Hvor mange elever skolerne får i fremtiden afhænger altså ikke udelukkende af børnetallet, men også af den nye skolestruktur.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...