Klasserne fyldes op

Sæby Skole tager imod elever og lærere fra Volstrup Skole.

Eleverne fra Volstrup Skole har allerede været på besøg og forsøgt at finde rundt i klyngerne på Sæby Skole.

Eleverne fra Volstrup Skole har allerede været på besøg og forsøgt at finde rundt i klyngerne på Sæby Skole.

Sæby skole skal efter sommerferien tage imod 40 elever og fire lærere fra Volstrup Skole. Skolen glæder sig til det fremtidige samarbejde og lover, at der er plads til eleverne. Skolen vil nemlig fremover også være en to-sporet skole. Der dannes ikke flere klasser i forbindelse med, at skolen får flere elever. Det har nemlig vist sig, at de nuværende klasser kan "fyldes op" med eleverne fra Volstrup Skole. Klasserne fyldes op efter almindelige regler for klassedannelse. Volstrup-eleverne og deres forældre får mulighed for at ønske, hvilken klasse de gerne vil i. - På nuværende tidspunkt kan vi ikke love, at alle ønsker opfyldes, men vi tager i videst mulig omfang hensyn til ønskerne, til sociale forhold og en god fordeling efter bopæl, forklarer skoleinspektør Mie Trolle. Senest 1. maj ved alle elever, hvilken klasse de skal gå i efter sommerferien. 4. juni skal alle på en ryste-sammen-tur. - I forbindelse med, at vi får elever fra Volstrup Skole, benytter vi også lejligheden til at optimere pædagogisk, forklarer skoleinspektør Mie Trolle. Læs hele historien i dagbladet NORDJYSKE Stiftstidendes frederikshavnudgave lørdag.

Forsiden