Klasseværelset er ikke nok

Moderne undervisning kræver andre fysiske forhold

HJØRRING:Det værste er kælderen, når skoleinspektør Palle B. Kristensen giver en rundtur på Bagterp Skole. Hernede har eleverne billedkunst i et nedslidt lokale, der næsten ikke lukker noget lys ind på børnenes malerier. Gamle trætaburetter udgør møblementet, og det virker trangt og hule-agtigt. Ikke just stimulerende for børnenes lyst til at give sig i kast med maling og farver. - Vi klarer os med nødløsninger, og det er ikke nogen katastrofe. Men jeg håber, at vi snart får nogle bedre lokaler, siger Palle B. Kristensen. Et computerrum har skolen måttet indrette i en gang, og nogle steder er der borde til at slå op ad væggen. De er beregnet til, at små grupper af børn kan arbejde sammen, for skolen har ikke som moderne skoler mindre rum til at supplere det traditionelle klasseværelse. - Skolen er bygget i 1960'erne, og den har de tradtionelle klasseværelser på 45 kvadratmeter. Det giver kun mulighed for undervisning, hvor eleverne sidder på deres pladser. Det betyder, at det er sværere at lave undervisning, der lever op til de krav, der stilles i dag, hvor undervisningen skal tilpasses den enkelte elev, siger Palle B. Kristensen. Han er derfor meget glad for, at politikerne nu har sagt god for, at man vil gøre noget ved Bagterp Skole. Han sidder selv med i den projektgruppe, der er kommet med et idégrundlag til, hvordan skolen skal se ud i fremtiden. - En moderne skole har brug for birum, som børnene kan bruge til at være alene i, arbejde i grupper i, eller gøre det, der nu er deres måde at lære tingene på. Vi vil også meget gerne have et stort fællesrum, for som det er i dag, kan vi ikke engang samle en årgang. Vi har ikke et rum, der er stort nok. Projektgruppen ønsker også, at skolen skal blive funktionsopdelt, så der er et afnit til indskoling, til mellemskole, og til udslusning. - Klasselæreren, der følger en klasse fra 1. til 9. klasse, er på vej ud. Lærerne i dag må specialisere sig, og det betyder også, at lærerne i de enkelte afsnit kan arbejde mere sammen og kender børnene bedre, siger Palle B. Kristensen. Endelig ønsker projektgruppen også bedre forhold for lærerne, der ikke har forberedelsesrum og møderum, og en hovedindgang, hvilket skolen heller ikke har i dag. Palle B. Kristensen har stor tiltro til, at politikerne nok skal finde pengene. - Det er jo bare at bringe os op på niveau med de andre skoler. Jeg kan ikke forestille mig, at politikerne har noget ønske om at behandle os ringere end de andre.