Lokalpolitik

Klatrepark ved Kokkedal Slot

Erhvervsfolk fra Thisted vil sælge oplevelser under trækronerne

BROVST:Danmarks første adventurepark, hvor folk skal klatre mellem træer i op til 20 meters højde, bliver måske virkelighed i Kokkedal Skov fra næste sommer. Det er tre forretningsfolk fra Thisted-egnen, der efter fransk forbillede ønsker at etablere en såkaldt air park i Kokkedal Skov. De har fået ideen i Frankrig, hvor der er over 400 lignende parker, hvor folk kan få deres klatrelyst tilfredsstillet i naturskønne omgivelser. Initiativtagerne har en aftale med grundejeren, Henrik Fenger, om at kunne bruge to hektar af skoven til et sammenhængende system af platforme, gangsystemer og klatreinstallationer mellem de store træer. Det pågældende skovområde ligger nord og nordvest for Kokkedal Slot. Der er tale om fredskov, og Skov- og naturstyrelsen, der forvalter fredskoven, har givet tilladelse på en række betingelser. Initiativtagerne har også konsulteret Nordjyllands Amt, da arealet er omfattet af frednings- og planlovsbestemmelser. For at projektet kan gennemføres, skal Brovst Kommune enten udarbejde en lokalplan eller give dispensation fra planlovens landzonebestemmelser. Byrådet har besluttet, at projektet i givet fald skal gennemføres ved at dispensere fra landzonebestemmelserne, og denne procedure er sat i gang med bl.a. nabohøring. De tre erhvervsfolk, der ønsker at etablere adventure- og naturparken, er Francois Grimal, Peter Brandt Larsen og Palle Jensen. De har besluttet at orienter naboer til Kokkedal Skov og andre interesserede på et offentligt møde på Skovsgård Hotel tirsdag 14. december. - Indtil da ønsker vi ikke at kommentere planerne, siger Palle Jensen til NORDJYSKE. Borgmester Mogens Gade (V) bekræfter, at Brovst Byråds økonomiudvalg har fået projektet gennemgået af de tre initiativtagere, og at byrådet har udtalt sig positivt om det på lukket møde. - Jeg synes, det er et spændende initiativ. Det er sådan noget, vi har brug for i vores turismeudvikling, siger Mogens Gade. Men jeg kan selvfølgelig ikke forholde mig til planerne, før der foreligger en konkret sag. - I øvrigt synes jeg, det er en god ide, at initiativtagerne har valgt at præsentere projektet for borgerne, tilføjer Mogens Gade.