Klejtrup får koncertsal

Plads til 500 i salen, der står klar til jul

KLEJTRUP:Få landsbyer - om nogen - har en koncertsal i stil med den, der nu er på vej i Klejtrup. Omkring 500 mennesker er der plads til i den koncertsal, som Klejtrup Musikefterskole netop har holdt rejsegilde på og som ventes at stå færdig kort før jul. Det vil således være en stor og kærkommen "julegave", idet skolen hidtil har måttet holde sine større musikarrangementer i spisesalen. Her vil eleverne i fremtiden kunne få spisero, mens de til gengæld vil kunne nyde musikken i den ny sal. Ud over højt til loftet og god akustik, omfatter nybyggeriet også seks musikøverum, scene samt forskellige kælderrum. Det er tanken at udleje salen til foreninger og koncertarrangører i området, da Klejtrupsalen alt andet lige bliver det musikalsk bedste spillested i et større område. Ved rejsegildet på den ny koncertsal blev der holdt korte taler af skolens forstander, Carl Aage Larsen, og formanden for dens bestyrelse, Jon Pugholm, Klejtrup. Desuden var der et musikalsk indslag ved eleverne, der ellers ikke haft lang tid til at forberede sig, idet de første tog hul på det ny skoleår i mandags. Klejtrup Musikefterskole, der blev etableret i 1997, har plads til 108 elever. Og det er præcis det antal, der begyndte forleden. Skolen kan nemlig ligesom i seneste skoleår melde om "fuldt hus".