KLF får ny formand

EMNER 1. november 2002 07:00
BROVST: Ved Kristelig Lytter- og Fjernseerforening for Brovst og omegns lytterfest og generalforsamling i Zions Kirken valgtes Karsten Beck ind i bestyrelsen i stedet for formand Elmo Myrup, der takkede af efter 12 år. Kirkens formand Per Jensen indledte aftenen med en kort andagt, hvorefter formanden for Lytterforeningen Elmo Myrup bød de mange deltagere velkommen. KLF's generalsekretær Knud Helge Nørgaard fra Viborg holdt festtalen, og Inga Gården fra Pandrup sang og spillede i flere omgange aftenen igennem. Knud Helge Nørgaard talte om den store betydning og det store arbejde, som Kristelig Lytter- og Fjernseerforening igennem 25 år har udført, til gavn for ikke kun medlemmerne, men hele befolkningen. Særlig gennem kirkelige og kristne programmer. Efter et festligt kaffebord var der generalforsamling, hvor formand Elmo Myrup gennemgik, hvad der var sket i årets løb. Medlemstallet er stabilt på omkring 300. Til bestyrelsen nyvalgtes Karsten Beck, Fredensdal. Genvalgt blev Anne Frandsen, Halvrimmen, Gudrun Eskildsen, Arentsminde og Inga Jensen, Fredensdal. Den øvrige bestyrelse består af Henning Nielsen, Brovst, Ruth Beck, Brovst og Ellen Jensen, Brovst. Kassereren Gudrun Eskildsen oplæste regnskabet, der balancerede med 27.811 kr. Den gode aften sluttede med en kort andagt ved generalsekretær Knud Helge Nørgaard. hab
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...