Lokalpolitik

Klim-boer vil udvide byen mod nord

Nye grunde op mod Klim Bjerg bedre end parceller sydpå, mener borgere

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Sidste butik: Købmanden på Gl. Landevej er den sidste gamle butik i Klim. Beboerne vil gerne give plads for nye butikker i et område nær servicestationen på Thistedvej. foto: martin damgård

KLIM:Selv om kun en snes borgere deltog i debatmødet om Klims fremtid, og en del også havde taget fejl af tidspunktet og kom for sent til mødet i Klim Forsamlingshus, var der en livlig meningsudveksling om ønskerne til den kommende lokalplan. Planlægger Karsten Thoft Jørgensen fra Fjerritslev Kommune lagde et oplæg frem til diskussion. Her var der udpeget tre små områder til nye boliger, dels ældrevenlige boliger ved Gl. Landevej, tre grunde ved Klim Strandvej og to grunde ved Kornblomstvej, og der er også på sigt planlagt plads til nye boliger ved Vestermarken. Desuden foreslår kommunen, at der udlægges et større område til jordbrugsparceller på landbrugsjord syd for Damgårdsvej. Den ide faldt imidlertid ikke i god jord hos de fremmødte. - Hvorfor ikke udvide Klim mod nord, op mod Klim Bjerg og skoven, spurgte Henrik Agesen. - Der er gang i salget af attraktive grunde, og folk vil gerne bo tæt på naturen og skoven, fastslog han. Den ide lovede Karsten Thoft Jørgensen og hans kollega Ida Rytter Jensen at tage med hjem og tygge på. - Umidelbart ser det ud til, at der godt kan findes omkring to hektar op mod Klim Bjerg, sagde Ida Rytter Jensen. - Men vi skal hjem og se på, om der er restriktioner, der hindrer det, tilføjede hun. - Og det betyder også, at vi er nødt til at tage nogle af de andre områder ud. Man kan ikke frit udlægge alle de boligområder, man vil, hvis takten i byggeriet ikke følger med, forklarede hun. Vognmand i klemme Der imod er udsigterne ikke så lyse for den vognmand, der gerne vil finde et organiseret sted til at parkere sine lastbiler i Klim. - Jeg vil ikke til Fjerritslevs industrikvarter, fastslog Brian Kirk, som længe har diskuteret med teknisk forvaltning, hvor hans biler må holde henne. - Problemet er, at en vognmandsforretning med lastbiler støjer så meget, at den skal ligge mindst 250 meter fra boliger, forklarede Karsten Thoft Jørgensen. Han lovede dog at tage hjem og se på, om en nedlagt landbrugsbygning må bruges til lastbiler. Bedre tegner det sig for Klim Møbelfabrik, som får udlagt et særskilt område i lokalplanen, så fabrikken sikres fremtidige udvidelsesmuligheder. - Det kan kun lade sig gøre, fordi fabrikken ligger der i forvejen. Skulle den bygges i dag, var det aldrig blevet tilladt. Så skulle den bygges i Fjerritslevs industrikvarter, fastslog Karsten Thoft Jørgensen. - Derimod kan der godt være lettere erhverv rundt om i byen, som frisør, revisor, bank og også en taxavognmand. En landsbys historie Klim er kendt fra før jernbanens tid, og byens huse og kirker fortæller en historie, som også kunne være interessant for turisterne, lød udspillet. - Vi vil gerne have input til, hvilke huse der er bevaringsværdige. Det betyder ikke, de er fredet, men at de fortæller noget om byen og derfor er værd at passe på, understregede både Karsten Thoft Jørgensen og borgmester Otto Kjær Larsen (V), der ledede aftenens debat. - Det betyder kun, at vi skal nikke ja i kommunalbestyrelsen, når og hvis ejeren vil bygge om eller udvide, forklarede Otto Kjær Larsen. Også indblikket til byens to kirker er vigtigt, og det skal sikres gennem at friholde kiler ind mod kirkerne for højt byggeri. Kaj Imer nævnte trafikale problemer ved mindestenen for husmandsbevægelsen, som er rejst ved Damgårdsvejs udkørsel i Oddevej. - Det var måske bedst at få den flyttet og reguleret vejen, foreslog han. Niels Agesen efterlyste et særligt område til butikker ved hovedlandevejen i nærheden af servicestationen, og han så gerne bedre muligheder for erhvervslivet i det hele taget. - Hvem ved, måske vil der en dag komme en Netto eller Aldi til Klim, funderede han. - Hvorfor skal turisterne ved Klim Strand absolut køre til Fjerritslev, spurgte Jytte Agesen. Nu kan alle med lyst til at komme med forslag til den nye lokalplan sende deres ideer ind, ud over alle dem, der blev noteret ned på debatmødet. Det skal ske inden 15. august, og når lokalplanforslaget kommer ud til offentlig høring i løbet af efteråret, kan alle igen komme med forslag og indsigelser, understregede Otto Kjær Larsen.