Lokalpolitik

Klim-borgere vil kigge mod øst

Borgmester og S-formand går ind for statsmodel uden amter og regioner

KLIM:- Jammerbugten er bare en lang smal tarm. Kig hellere mod Thisted og Hanstholm. Der hører vi hjemme, lød opfordringen fra Grete Pretzmann på borgermødet om strukturreformen, der på Thorup-Klim Skole havde samlet godt 25 deltagere. - Der er store forskelle på den måde, vi har valgt serviceniveau på i Fjerritslev og i nabokommunen Brovst, fortsatte hun. - I Brovst har man afskediget mange af hjemmesygeplejerskerne og bruger i stedet social- og sundhedsassistenter i hjemmene. Det er for mig en serviceforringelse, jeg ville være ked af. Hun fik opbakning fra Pernille Hougaard-Enevoldsen, chef for social- og arbejdsmarkedsforvaltningen på rådhuset. - Sygeplejersker er uddannet til også at stå for uddannelse og supervision af sundhedspersonalet. Dette bruger vi dem til med henblik på at sikre et højt serviceniveau i hjemmene. Stregerne på kortet Henrik Agesen havde kigget på udmeldingerne fra borg-mesterJansen i Pandrup. - Pandrup siger øjensynligt nej til Fjerritslev. Hvad siger Thisted og Hanstholm til vor kommune? Borgmester Otto Kjær Larsen (V) oplyste, at borgmestrene fra de to kommuner er inviteret til en uformel snak på rådhuset i Fjerritslev torsdag 26. februar. - Vi må ikke glemme, at spørgsmålet for tiden er hvilken struktur, fremtidens Danmark skal have. Det er ikke geografien, der er til debat nu. Selv om nogle kommuner indgår aftaler, så er intet sikkert, før Folketinget beslutter model og åbner for en debat om stregerne på kortet. Der vil ikke blive hvide pletter på det kommende Danmarkskort, sagde Otto Kjær Larsen. Henrik Agesen pegede på muligheden for at handelen ville flytte sig fra Fjerritslev til Aalborg, hvis man kom med i en storkommune med Aalborg. - Det samme skete for 34 år siden, da vi dannede Fjerritslev Kommune. Dengang skred handelen fra de mindre lokalsamfund til centerbyen Fjerritslev. Per Halsboe-Larsen (S) gjorde opmærksom på, at Fjerritslev Kommune i de seneste 10 år har indgået i mange gode samarbejder med de øvrige Jammerbugtkommunerne. Det er bl.a. sket på områderne folkeskoler, socialpsykiatri, kommunelæge og jobformidling. - Vi skal huske, at disse opgaver også skal løses i fremtiden i den nye struktur. Steen Andersen (UP) spurgte, om en reform var nødvendig på nuværenre tidspunkt. - Vent hellere med en reform, til borgerne er rede til en struktur med kun to niveauer, staten og kommunerne, foreslog han. Dette forslag kunne borgmesteren godt tilslutte sig. - Synd at denne model hedder statsmodellen. Navnet lugter lidt af det tidligere Rusland og fem års-planer. Jeg vil også gerne vente med en reform, til denne model er moden hos borgerne.