Børnepasning

Klim Fribørnehave og vuggestue

Klim Fribørnehave og Vuggestue er en institution, hvor børnenes trivsel og udvikling sikres optimalt i en familiepræget og tryg hverdag. Det gør institutionen i et tæt samarbejde med forældrene ved: { - At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet { - At styrke det enkelte barns selvstændighed og samtidig lære det at deltage i et socialt fællesskab og tage hensyn til andres ønsker og behov { - At styrke den sproglige udvikling gennem sang, rytmik, rim og remser, oplæsning og samtale { - At fremme børnenes lyst til at benytte og beskytte naturen ved at tage på tur til skov og strand.